Amsterdam University Press
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publishes articles in Dutch and English in the area of Dutch studies. Contributions on language and literature cover a broad spectrum of diachranic and synchronic subjects from the Middle Ages to the present. The journal is aimes at an international public of scholars and other interested readers.

Aims and scope

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) is een gerenommeerd tijdschrift binnen de academische discipline van de neerlandistiek. TNTL wordt vanaf de eerste aflevering in 1881 uitgegeven onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Met ingang van de 137ste jaargang in 2021 is TNTL opgenomen in het fonds van Amsterdam University Press.

Het tijdschrift richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde en diachrone aspecten van taalvariatie in het (hedendaagse) Nederlands, alsmede over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. TNTL neemt artikelen in het Nederlands en Engels op. Ze zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken, wat onder meer impliceert dat behalve naar wetenschappelijke diepgang ook gestreefd wordt naar leesbaarheid. Naast onderzoeksartikelen en boekbeoordelingen bevat het tijdschrift de rubriek ‘Vondsten en vergezichten’, waarin ruimte is voor kortere bijdragen die niet primair vertrekken vanuit een onderzoeksvraag maar gebaseerd zijn op een interessante ontdekking of meer opiniërend of essayerend van aard zijn. Ook recensieartikelen vallen hieronder.

De redactie van TNTL wordt gevormd door taal- en letterkundigen uit Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. Een aflevering bevat gemiddeld drie artikelen en met enige regelmaat verschijnt er een themanummer. De boekbeoordelingen worden ook online gepubliceerd op het Platform Boekbeoordelingen. De redactie hiervan wordt gevormd door promovendi en studenten van researchmasteropleidingen.

Title
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature
Frequency

The journal is published in four issues per volume.

ISSN

0040-7550

eISSN

2212-0521

Open Access

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) is published in Delayed Open Access. All articles are freely accessible after 2 years under the following Creative Commons license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access Information

Open Access information
Editors

Dr. Fred Weerman (University of Amsterdam)
Dr. Freek Van de Velde (Catholic University Leuven)
Dr. Hans Van de Velde (Fryske Akademy & Utrecht University)
Dr. Mike Kestemont (University of Antwerp)
Dr. Martine Veldhuizen (Utrecht University)
Dr. Lieke van Deinsen (Catholic University Leuven)
Dr. Kornee van der Haven (University of Ghent)
Dr. Sarah Beeks (University of Amsterdam)
Dr. Jeroen Dera (Radboud University Nijmegen)
Dr. Marc van Zoggel (Huygens ING)

Editorial office

Marc van Zoggel, Huygens Instituut der KNAW, Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam,The Netherlands

Email: redactiesecretaris@tntl.nl

For inquiries regarding book reviews, please contact: boekbeoordelingen@tntl.nl.

Editorial board

Luck van Leeuwen, Platform Boekbeoordelingen
dr. M. Kestemont, Webredactie

Publication Ethics & Malpractice Statement

This journal follows the best practices in the ethics of scholarly publishing stated in the COPE's (Committee on Publication Ethics) Code of Conduct and Guidelines for all parties involved: Authors, Editors, Reviewers, and the Publisher.

Peer Review Process

TNTL publishes articles in the area of Dutch Linguistics and Literature. Each article is checked by the editors upon submission to see if it fits the scope and mission of the journal. If the editors decide that the article is eligible for peer review it will be sent to two (anonymous) external referees for a review report. The editors will decide on the basis of these reports whether the contribution will be rejected or accepted for publication pending any revisions based on remarks or suggestions made by the referees.

Back issues
Back issues
Archiving

For long-term preservation, all issues of this journal are archived at the Dutch National Library and Portico.

Subscriptions

Print and online (2021):
Institutions €199 per year (excl. VAT)
Individuals €67 per year (incl. VAT)
Students €43 per year (incl. VAT)

Online Only (2021):
Institutions €170 per year (excl. VAT)
Individuals €46 per year (incl. VAT)
Students €37 per year (incl. VAT)

Single print issue: €29,95 (incl. VAT).

Postage costs (outside of the Netherlands) are not included.

Please contact subscriptions@aup.nl for more information or to subscribe.