Tijdschift voor Arbeidsvraagstukken

Tijdschift voor Arbeidsvraagstukken

From a social-scientific perspective, the Dutch-language journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA) pays attention to issues concerning the labor market, work organization, labor relations and working conditions. Since 1985, the journal has been publishing articles that are scientifically substantiated, up-to-date and policy-oriented. In addition to research articles (including case studies and literature reviews), Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken offers room for opinion articles (essays), research notes, columns and book reviews in the field of labor studies in the Netherlands and Flanders.

Title
Tijdschift voor Arbeidsvraagstukken
Frequency

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken is published in 4 issues per year.

ISSN

0169-2216

eISSN

2468-9424

Open Access

Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Editors

Prof. dr. R. Batenburg, NIVEL/Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. P. van Echtelt, Sociaal en Cultureel Planbureau
Dr. R. Gerards, ROA, Maastricht University
Prof. dr. ir. T. van der Lippe, Universiteit Utrecht
Prof. dr. P. Peters, Nyenrode Business Universiteit
Dr. J. Sanders, Hogeschool Arnhem-Nijmegen/TNO
Dr. R.L.J. Schouteten (voorzitter), Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. W. Smits, CBS/Maastricht University
Dr. L. Vermeerbergen, Radboud Universiteit Nijmegen/KU Leuven
Dr. R. Wielers (redactiesecretaris), Rijksuniversiteit Groningen

Editorial office

Redactiesecretaris: Dr. R. Wielers
Vragen aan de redactie kunt u mailen naar: redactietva@gmail.com.

Boekenredactie:
dr. Patricia van Echtelt
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Postbus 16164
2500 BD Den Haag
E-mail: p.van.echtelt@scp.nl

Editorial board

Prof. dr. J. Benders
Prof. dr. S. Dhondt
Prof. dr. E. de Gier
Dr. A. Glebbeek
Prof. dr. E. Henderickx
Prof. dr. G. Van Hootegem
Dr. E. Josten
Dr. I. Marx,
Dr. A. van Putten
Prof. dr. J. Schippers
Dr. C.J. Vos
Prof. dr. M.H.J. Wolbers

Publication Ethics & Malpractice Statement

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer Review Process

Manuscripten dient men als word-bestand en via e-mail toe te zenden aan de redactiesecretaris: redactietva@gmail.com.

Artikelen worden door drie reviewers anoniem beoordeeld (double-blind peer review). De auteurs ontvangen na de peer-review een samengesteld eindoordeel. Een nieuwe versie van een bijdrage naar aanleiding van het toegestuurde eindoordeel dient vergezeld te gaan van een document waarin wordt aangegeven hoe de opmerkingen uit het eindoordeel zijn verwerkt. Een maand na publicatie van de bijdrage kunnen auteurs een pdf-bestand van hun bijdrage opvragen bij de redactiesecretaris.

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Subscriptions

Print and online (2021):
Institutions €298 per year (excl. VAT)
Individuals €218 per year (incl. VAT)

Online Only (2021):
Institutions €259 per year (excl. VAT)
Individuals €189 per year (incl. VAT)

Single print issue: €29.95 (incl. VAT).

Postage costs (outside of the Netherlands) are not included.

Please contact subscriptions@aup.nl for more information or to subscribe.