Amsterdam University Press
Series

Boekgeschiedenis (BGNB)

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.

In 1884 begon de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (opgericht in 1815) de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel (BGNB). Tot 1951 werden in deze serie 14 delen gepubliceerd. In 1995 werd begonnen met de ‘Nieuwe Reeks’ onder auspiciën van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB), De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) en de Koninklijke Bibliotheek (KB); sinds 2003 wordt de reeks uitgegeven onder auspiciën van het samenwerkingsverband van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.

De reeks staat onder redactie van sr. Helwi Blom, dr. Marieke van Delft (voorzitter), dr. Lizet Duijvendak, drs. Kasper van Ommen, dr. Jeroen Salman, Lotte Salvelsberg, MA (secretaris), dr. Jeroen Vandommele, dr. Rietje van Vliet. Namens Walburg Pers neemt uitgever Winnie Urban deel aan de redactievergaderingen. Inmiddels kent de Nieuwe Reeks (ISSN 1879-3738) van Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel (BGNB) 20 delen.

Het Journaal van Bontekoe (1996) (uitverkocht) Frederik Muller (1817-1881) (1996) (uitverkocht) Populair drukwerk in de Gouden Eeuw (1999 / herdruk 2011) Liefhebbers en gewoontelezers (1999) Boekverkopers van Europa (2000) Voor alles artiste (2001) New Perspectives in Book History (2006) Manuscripten en miniaturen (2007) Publieke levens (2008) De ontdekking van de Nederlander (2010) Boeken voor de katholieke jeugd (2011) Stofwisselingen (2011) Explosieve debatten (2012) De regiekamer van de literatuur (2012) Koopman in kennis (2014) Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel (2014) Van wiegendruk tot world wide web (2015) Historische stadsbibliotheken in Nederland (2016) De Delftse Bijbel (2017) Planten op papier (2019)