Nederland meertalenland
Titel
Nederland meertalenland
Subtitel
Feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid
Prijs
€ 32,99
ISBN
9789052603384
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
222
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24.1 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Nederland meertalenland - 2 Inhoudsopgave - 6 Voorwoord en verantwoording - 10 Hoofdstuk 1 Inleiding en opzet - 12 Deel 1: Politiek en beleid - 20 Hoofdstuk 2 Nederlands in Europees perspectief - 22 Hoofdstuk 3 De Nederlandse Taalunie - 31 Hoofdstuk 4 Friesland, het Fries en meertaligheid - 49 Hoofdstuk 5 De taalsituatie in gebieden waar dialect wordt gesproken: Het Twents - 64 Deel 2: Onderwijs - 72 Hoofdstuk 6 Tweede-taalverwerving - 74 Hoofdstuk 7 Meertaligheid in het onderwijs. De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van een schoolbegeleidingsdienst inRotterdam - 84 Hoofdstuk 8 Migranten: integratie en het gebruik van de moedertaal - 105 Hoofdstuk 9 Utrecht: Het schakelklassenbeleid en Onderwijs Met behulp van de Eigen Taal (OMET) - 113 Hoofdstuk 10 Nederlandse Gebarentaal,meertaligheid en het onderwijs aan doven - 128 Hoofdstuk 11 Cognitieve voordelen van meertaligheid - 144 Deel 3: Wat doen de meerta ligen met hun ta len ? - 154 Hoofdstuk 12 Jongerentalen en de opkomst van het Marokkaanse accent in het Nederlands - 156 Hoofdstuk 13 Taalcontact en Ontlening - 170 Hoofdstuk 14 Codewisseling - 183 DEEL 4: MEERTALIGHEID –HOE VOELT HET? - 190 Hoofdstuk 15 Meertalige sprekers aan het woord - 192 Besluit - 216 Verder lezen - 220

Jacomine Nortier

Nederland meertalenland

Feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid

Dit boek is geschreven om de kennis over meertaligheid in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder bij een breed publiek te vergroten. Bijvoorbeeld bij politici en beleidsmakers, maar ook mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, studenten en scholieren en bij anderen die vanuit hun werk of privéleven in meertaligheid geïnteresseerd zijn.
Meertaligheid wordt onder de loep genomen vanuit verschillende perspectieven: vanuit politiek en beleid, vanuit het onderwijs, vanuit de talen zelf en vanuit de sprekers die meertalig zijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer het meertalige Europa maar ook de autochtone meertalige situatie in Friesland en Twente, de positie van het Engels, de Nederlandse Taalunie, meertaligheid in het onderwijs, de rol van de moedertaal, in verschillende onderwijsvormen (waaronder ook doveninstituten), etniciteit, jongerentalen, het ontstaan van nieuwe talen, taalvermenging en ontlening, en het verslag van een enquête over het dagelijks leven met meertaligheid.

Vanwege de vele illustraties en citaten is het een prettig leesbaar boek geworden dat een breed publiek zal aanspreken.