Schets van een beschavingsoffensief
Titel
Schets van een beschavingsoffensief
Subtitel
Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland
Prijs
€ 41,99
ISBN
9789053566633
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
216
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17.5 x 25 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Voorwoord - 6 Inhoudsopgave - 8 1. Inleiding - 10 2. Normaliteit in Nederland; een Morfologisch Perspectief - 32 3. Groei van het Onbehagen; een Historisch Perspectief - 66 4. Beginselen van Burgerschap; een Sociologisch Perspectief - 98 5. Een Kanteling die Kansen Biedt - 140 Epiloog: de Moraal van het Verhaal - 154 Literatuur - 158 Bijlage 1: Morfologische Kenmerken - 162 Bijlage 2: Normatieve Meerderheden - 169 Bijlage 3: Normatieve Mutaties - 176 Bijlage 4: Temporele Verschuivingen - 187 Bijlage 5: Sociologische Kenmerken - 196 Bijlage 6: Staafdiagrammen - 202 Rapporten aan de Regereing - 210 Verkenningen - 213 Voorstudies en Achtergronden - 214

Alinda Lamein

Schets van een beschavingsoffensief

Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland

Er wordt vaak gesproken over normvervaging en normverval. In deze derde WRR Verkenning laat cultuursocioloog Gabriël van den Brink echter zien, dat dit een eenzijdige interpretatie is van de werkelijkheid. Er is juist veeleer sprake van een ophoging van onze normen, waardoor we steeds hogere eisen gaan stellen aan het gedrag van anderen. Als de normen in de samenleving teveel uiteen gaan lopen, doet zich haast vanzelf een kentering voor. Na een periode van tolerantie en vrijblijvendheid, volgt dan een periode waarin de nadruk ligt op plichtsbesef en normhandhaving. Het lijkt erop dat we momenteel een dergelijke kentering doormaken.
Auteur

Alinda Lamein

Alinda A. Lamein is de programmamanager bij WRR.