Amsterdam University Press
Soldiers and Civil Power
Titel
Soldiers and Civil Power
Subtitel
Supporting or Substituting Civil Authorities in Modern Peace Operations
Prijs
€ 73,95
ISBN
9789053567920
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
528
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm

Recensies en Artikelen

"Zaalberg has produced an insightful, comparative study of peace operations that should appeal to members of the academic, policy, and military communities" Roy McCullough - Military History|‘In zijn onlangs gepubliceerde proefschrift Soldiers and Civil Power onderzocht de historicus Thijs Brocades Zaalberg de verhouding tussen civiele en militaire verantwoordelijkheden in vredesmissies. Het is een belangwekkend boek, want vredesmissies vormen zo langzamerhand de belangrijkste operaties van de Nederlandse krijgsmacht. Soldiers and Civil Power vormt een waardevolle achtergrond nu de discussie over de troepenzending naar de Afghaanse provincie Uruzgan hoog is opgelaaid." -Joeri Boom, Groene Amsterdammer3-2-2006

Thijs Brocades Zaalberg

Soldiers and Civil Power

Supporting or Substituting Civil Authorities in Modern Peace Operations

Vredesoperaties werden na de Koude Oorlog de hoofdtaak van de Nederlandse en veel andere westerse krijgsmachten. De wens om de klassieke identiteit van de krijgsmacht als geweldsorganisatie in stand te houden zorgde er in de jaren negentig voor dat politieke en militaire leiders een strikte scheiding nastreefden tussen enerzijds de militaire operatie en anderzijds de civiele aspecten van een vredesmissie, zoals politieoptreden, bestuurlijke verantwoordelijkheden, en politiek-maatschappelijke wederopbouw.

Thijs Brocades Zaalberg beargumenteert in zijn boek Soldiers and Civil Power dat dit beleid niet strookte met de realiteit. Het ondersteunen en soms zelfs het vervangen van civiele autoriteiten (de facto militair gezag) door militairen werd de sleutel tot het behalen van enige mate van succes in vredesoperaties in Cambodja, Somalië, Bosnië en Kosovo. Als gevolg van de valse scheiding tussen het civiele en het militaire domein was dit succes meestal afhankelijk van improvisatie en durf van commandanten die de uiterste grenzen van hun mandaat verkenden en daarbij steeds verder de civiele sfeer betraden.

€ 73,95
+ Bestel dit boek
Auteur

Thijs Brocades Zaalberg

Thijs Brocades Zaalberg promoveerde als historicus aan de Universiteit van Amsterdam en is tegenwoordig werkzaam als analist bij het Clingendael Centrum voor Strategische Studies (CCSS) in Den Haag. Het CCSS is een joint venture van het Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael en TNO Defensie en Veiligheid.