Soldiers and Civil Power
Titel
Soldiers and Civil Power
Subtitel
Supporting or Substituting Civil Authorities in Modern Peace Operations
Prijs
€ 86,95 excl. BTW
ISBN
9789053567920
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
528
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Table of Contents - 6 Acknowledgements - 10 Introduction - 12 PART I: THE CIVIL-MILITARY INTERFACE IN TWENTIETH-CENTURY MILITARY OPERATIONS - 24 1. Substituting the Civil Power: Civil Affairs and Military Government in World War II - 26 The Operational Primacy of Civil Affairs - 26 Integrating or Segregating Civil Affairs - 29 Military Government Moves Center Stage - 33 Effects of Military Pragmatism - 41 Conclusion - 45 2. Supporting the Civil Power: Counterinsurgency and the Return to Conventional Warfare - 46 Imperial Policing - 46 Malaya: Integrating the Civil and Military Spheres - 52 Vietnam: Lessons Unlearned - 61 The Return to ‘Ordinary Soldiering’ - 67 Towards Civil-Military Peace Operations - 70 PART II: COMPLEX PEACEKEEPING: THE UNITED NATIONS IN CAMBODIA - 74 3. Making Sense of the Mission: UNTAC's Military and Civil Mandates - 76 Peacekeepers in the Post-Cold War Disorder - 76 The Paris Peace Agreement - 81 The Unworkable Military Mandate - 84 Segregated Missions - 94 Winning the Hearts and Minds - 97 4. The Slippery Slope towards Public Security: Soldiers and Policemen in Cambodia - 104 Police Monitors - 104 Banditry in Banteay Meanchey - 107 Stretching the Mandate - 113 Changing the Guard - 117 5. ‘Sanderson’s Coup’: Militarized Elections amidst Escalating Violence - 126 Flexible Response - 126 ‘Military Coup’ - 129 Protecting the Elections - 136 Peace at the Ballot - 147 Successes, Failures and Lessons - 153 Peace Operations after UNTAC - 157 PART III: AMERICAN INTERVENTIONS: SEGREGATING THE CIVIL AND MILITARY SPHERES - 160 6. ‘Peacekeeping’ in a Power Vacuum: The Reluctant American Occupation of Somalia - 162 Hobbesian Anarchy - 162 Limits of US Military Intervention - 169 Cosmetic Success - 175 Attitude Adjustment - 181 The Public Security Vacuum - 187 Benevolent ‘Mission Creep’ - 192 7. Securing and Governing Baidoa: Australia’s Living Laboratory in Somalia - 200 The Legacy of the Marines - 200 Urban Security Operations - 207 Two Schools of Thought - 214 Counterinsurgency Reflex - 223 The Military Governor of Baidoa - 228 Conclusion - 239 8. One Step Forward, Two Steps Back: Widening the Civil-Military Gap in Bosnia - 246 The Dayton Accord - 246 The Public Security Gap - 254 Reinterpreting the Military Mandate - 264 CIMIC: The Fig Leaf for the Gap - 276 Conclusion - 285 PART IV: KOSOVO: MILITARY GOVERNMENT BY DEFAULT - 288 9. The Kosovo Force: Entering the Wasteland - 290 Stepping into the Void - 290 The Mandate - 296 Task Force Orahovac - 298 Taming the Kosovo Liberation Army - 303 10. The Kosovar Constabulary: The Race between Order and Disorder - 312 ‘Anarchy, or Something Not Far from It’ - 312 Policing without Instructions - 316 Controlling the Streets of Orahovac - 322 Different Approaches - 332 Makeshift Police - 325 The Justice Triangle - 337 11. Peacekeepers in Pursuit of Justice: Protecting and Prosecuting Serbs in Orahovac - 344 Russians - 344 Beleaguered Serbs - 347 War Crimes - 353 Arrests - 357 Controversy - 361 12. The UÇK’s Silent Coup: KFOR in the Civil Administrative Vacuum - 370 Local Administration - 370 Struggle for Control - 375 Public Services - 385 13. The Tools at Hand: Civil-Military Cooperation in Kosovo - 392 Ad Hoc Civil-Military Cooperation - 392 The Complex Civil-Military Playing Field - 400 Unity of Effort - 410 Conclusion - 416 Primary Sources and Bibliography - 432 Glossary and Military Terminology - 450 Notes - 454

Recensies en Artikelen

"Zaalberg has produced an insightful, comparative study of peace operations that should appeal to members of the academic, policy, and military communities" Roy McCullough - Military History|‘In zijn onlangs gepubliceerde proefschrift Soldiers and Civil Power onderzocht de historicus Thijs Brocades Zaalberg de verhouding tussen civiele en militaire verantwoordelijkheden in vredesmissies. Het is een belangwekkend boek, want vredesmissies vormen zo langzamerhand de belangrijkste operaties van de Nederlandse krijgsmacht. Soldiers and Civil Power vormt een waardevolle achtergrond nu de discussie over de troepenzending naar de Afghaanse provincie Uruzgan hoog is opgelaaid." -Joeri Boom, Groene Amsterdammer3-2-2006

Thijs Brocades Zaalberg

Soldiers and Civil Power

Supporting or Substituting Civil Authorities in Modern Peace Operations

Vredesoperaties werden na de Koude Oorlog de hoofdtaak van de Nederlandse en veel andere westerse krijgsmachten. De wens om de klassieke identiteit van de krijgsmacht als geweldsorganisatie in stand te houden zorgde er in de jaren negentig voor dat politieke en militaire leiders een strikte scheiding nastreefden tussen enerzijds de militaire operatie en anderzijds de civiele aspecten van een vredesmissie, zoals politieoptreden, bestuurlijke verantwoordelijkheden, en politiek-maatschappelijke wederopbouw.

Thijs Brocades Zaalberg beargumenteert in zijn boek Soldiers and Civil Power dat dit beleid niet strookte met de realiteit. Het ondersteunen en soms zelfs het vervangen van civiele autoriteiten (de facto militair gezag) door militairen werd de sleutel tot het behalen van enige mate van succes in vredesoperaties in Cambodja, Somalië, Bosnië en Kosovo. Als gevolg van de valse scheiding tussen het civiele en het militaire domein was dit succes meestal afhankelijk van improvisatie en durf van commandanten die de uiterste grenzen van hun mandaat verkenden en daarbij steeds verder de civiele sfeer betraden.

Auteur

Thijs Brocades Zaalberg

Thijs Brocades Zaalberg promoveerde als historicus aan de Universiteit van Amsterdam en is tegenwoordig werkzaam als analist bij het Clingendael Centrum voor Strategische Studies (CCSS) in Den Haag. Het CCSS is een joint venture van het Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael en TNO Defensie en Veiligheid.