Van natuurlandschap tot risicomaatschappij
Titel
Van natuurlandschap tot risicomaatschappij
Subtitel
De geografie van de relatie tussen mens en milieu
Prijs
€ 43,99
ISBN
9789053567982
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
300
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inhoudsopgave - 6 Figuren en tabellen - 8 Voorwoord - 12 Inleiding - 14 1 Homo sapiens zwermt uit - 22 Dynamiek van infectieziekten in tijd en ruimte - 34 Het wereldbevolkingsvraagstuk: visies van pessimisten, optimisten en prognosemakers - 42 Verstedelijking van de wereldbevolking:de stille revolutie - 48 2 De tastbare wereld om ons heen:de natuur als hulpbron - 58 Milieugebruiksruimte en milieugebruikswaarden - 76 De Ecologische Voetafdruk: baken of dwaallicht - 81 Wereldvoedselvoorziening - 86 Water wordt wereldwijd schaarser - 95 Toekomstige energievoorziening - 107 Vernieuwbare energie - 112 3 De omgang met de natuur - 120 Dienstbare natuur, aaibare landschappen - 136 De paradoxale relatie tussen toerisme en natuur - 142 Landschappen als werelderfgoed - 147 Het waterbeheer verbindt zich met de ruimtelijke ordening - 154 4 Als de natuur verandert: de klimaatkwestie - 160 Signalen van klimaatveranderingen - 174 Hoe spelen modelleurs met het Systeem Aarde? - 181 Klimaatverandering en overstromingen, met een focus op Nederland - 187 Mondiaal beleid ter vermindering van klimaatverandering - 192 Interactie tussen mondiale en nationale regelgeving - 197 5 De natuur als acuut gevaar: rampen - 202 Het tijdelijk comfort van een veiligheidsillusie - 219 Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen - 227 Hoe natuurlijk zijn natuurrampen? - 234 6 De natuur als avontuur: risico’s en buitenkansen - 240 Risico’s en de kans te laten zien wie je bent - 257 Leven met risico’s - 263 Risicosamenleving en duurzaamheid – oxymoron of uitdaging? - 268 Literatuur - 272 Over de auteurs - 292 Index - 298

Van natuurlandschap tot risicomaatschappij

De geografie van de relatie tussen mens en milieu

Dit boek biedt een rijk geïllustreerd overzicht van de mens-milieurelaties die men verspreid over de wereld aantreft. Het geeft zowel aandacht aan het natuurlijk milieu als productiefactor in de agrarische sector en de mijnbouw als aan het genoegen en de verbetering van de gezondheid die men aan een gunstig natuurlijk milieu kan ontlenen. Het biedt inzicht in de veranderingen die in het klimaat optreden en aan de verschillende typen natuurrampen die zich voordoen. Het boek begint met de verbreiding van de menselijke soort over de planeet en eindigt met de uiteenlopende risico ’s waarmee de verschillende samenlevingen nu worden geconfronteerd. De hoofdlijn van het boek is ontwikkeld vanuit een geografisch perspectief. Er zijn bij elk onderdeel daarnaast bijdragen van specialisten uit andere wetenschapsgebieden zoals civiele techniek, klimaatstudies en economie. Het boek heeft een voorwoord van Ruud Lubbers.
€ 43,99
+ Bestel dit boek
Auteurs

Frank den Hertog

Frank den Hertog, sociaal geograaf, gepromoveerd in 2003 en sedert 2007 werkzaam bij het RIVM.

Herman van der Wusten

Herman van der Wusten is emeritus hoogleraar politieke geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Ton Dietz

Ton Dietz, hoogleraar sociale geografie UvA en gedurende 2002-2007 directeur van de landelijke onderzoekschool voor mondiale sociale transformatie en ontwikkelingsstudies CERES.