The Crisis Imperative
Titel
The Crisis Imperative
Subtitel
Crisis Rhetoric and Welfare State Reform in Belgium and the Netherlands in the Early 1990s
Prijs
€ 47,95 excl. BTW
ISBN
9789053568088
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
232
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Table of Contents - 6 Acknowledgments - 8 1 The Crisis Imperative - 10 1.1 Welfare State Crisis in the Lowlands - 10 1.2 The Puzzle and Its Pieces - 11 1.3 The Theoretical Argument - 13 1.4 Analysis of Reform - 14 1.5 Purpose, Relevance and Limitations - 16 1.6 Book Plan - 18 2 Crisis and Change - 20 2.1 Introduction - 20 2.2 Welfare State Change in Belgium and the Netherlands: A Tough Nut to Crack - 21 2.3 An Alternative Explanation: Crises and Institutional Dynamics - 28 2.4 Conclusion - 36 3 Comparing Social Security Crises:Design and Method - 38 3.1 Introduction - 38 3.2 Similar Institutional Structures - 39 3.3 Differences - 44 3.4 Similar Predicaments - 46 3.5 Different Outcomes - 48 4 “Nothing as Permanent as a Temporary Arrangement”: Belgian Policy Making on Unemployment Benefits - 54 4.1 Introduction - 54 4.2 The Challenges of Post-Industrialism in Belgium - 56 4.3 Belgian Politics - 58 4.4 Power in Practice: Social Partners - 62 4.5 The Evolution of Social Security Policy - 69 4.6 Policy Reactions to Adversity - 73 4.7 Effects of Adjustments: Ever Deeper Trouble? - 77 4.8 Conclusion - 90 5 Global Pacts and Crisis Plans - 92 5.1 Introduction - 92 5.2 Contradictions and Crisis - 94 5.3 Actors’ Resources and Venues - 101 5.4 Institutional Obstacles to Change - 107 5.5 Conclusion - 115 6 The Sticky State and the Dutch Disease - 120 6.1 Introduction - 120 6.2 Post-Industrial Challenges to the Dutch Economy and Its Society - 122 6.3 Politics in the Netherlands - 123 6.4 The ‘Polder Model’: Industrial Relations and Socio-Economic Policy Making - 127 6.5 The Runaway Social Security System - 132 6.6 The Dutch Disease and Policy Remedies - 136 6.7 Reforms Enforced, Contradictions Reinforced - 138 6.8 Conclusion - 146 7 Crisis Narratives and Sweeping Reforms - 148 7.1 Introduction - 148 7.2 From Incubation to Open Crisis - 149 7.3 Access to Resources and Venues - 164 7.4 Triggers and Change Agents - 170 7.5 Conclusion - 176 8 The Politics of Crisis Construction - 180 8.1 Small Steps or Giant Leaps? - 180 8.2 The Crisis Stratagem - 181 8.3 Reform in Retrospect: Much Ado About Nothing? - 187 8.4 On Balance - 190 Notes - 194 List of Abbreviations - 208 List of Interview Respondents - 212 Bibliography - 216 Index - 230

Sanneke Kuipers

The Crisis Imperative

Crisis Rhetoric and Welfare State Reform in Belgium and the Netherlands in the Early 1990s

Nederland en België waren beiden het toonbeeld van ‘welvaart zonder werk’. Beide landen kenden een hoge uitkeringsafhankelijkheid en een lage arbeidsparticipatie, totdat begin jaren negentig de ‘politieke crisis’ losbarstte. In België werd opgeroepen tot een ‘Globaal Pakt’ en een structurele herziening van het sociale zekerheidssysteem. De Belgische instituties bleken echter weerbarstig en veranderden nauwelijks. In Nederland werd drastisch gesneden in de uitkeringen, de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de corporatistische uitvoeringsstructuur werden ingrijpend gewijzigd.

In deze unieke vergelijkende studie wordt onderzocht waarom vergelijkbare problemen in vergelijkbare landen leidden tot verschillende overheidsinterventies. Niet eerder werden Nederland en België op dit onderwerp met elkaar vergeleken. De verschillen in de hervormingen tussen beide landen worden verklaard vanuit de crisisretoriek die door politici werd gebruikt om structurele problemen aan te pakken en ingrijpende hervormingen door te drukken.
Auteur

Sanneke Kuipers

Sanneke Kuipers was als postdoc onderzoeker verbonden aan het Departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.Tegenwoordig is zij werkzaam bij Crisisplan te Leiden.