De regels van het vak
Titel
De regels van het vak
Subtitel
Nederlandse psychologen en hun methodologie 1900 - 1985
Prijs
€ 41,99
ISBN
9789053568453
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
298
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
12.5 x 20 cm

Recensies en Artikelen

“Het boek verdient het om een klassieker te worden.” Gert Biestra in Comenius.

Trudy Dehue

De regels van het vak

Nederlandse psychologen en hun methodologie 1900 - 1985

De geschiedenis van de menswetenschappen wordt gekenmerkt door niet aflatende, soms hoogoplopende debatten over wat als wetenschap mag gelden. Criteria daarvoor hebben niet het eeuwige leven; richtingen en scholen wisselen elkaar af in een historisch proces van verandering. In De regels van het vak onderzoekt Trudy Dehue dat verschijnsel aan de hand van een aantal thema’s en episoden die samen bijna de hele methodologiegeschiedenis van de Nederlandse psychologie bestrijken. Een bewogen geschiedenis, waarin beschuldigingen van verwerpelijke dogmatiek, overdreven bravoure en gevoelloosheid geen zeldzaamheid waren.
In Dehue’s studie komen de opkomst en ondergang aan bod van de grafologie als methode in de personeelspsychologie, en van de fenomenologische psychologie van de ‘Utrechtse School’ met haar personalistische idealen in de eerste naoorlogse decennia. Ook de ontstaansgeschiedenis van A.D. de Groots bekende boek Methodologie uit 1961 wordt behandeld, en verder analyseert Trudy Dehue de historische achtergrond van het ‘dilemma tussen menselijkheid en wetenschappelijkheid’ in de klinische psychologie.

Het Amsterdam Academic Archive is een initiatief van Amsterdam University Press. In de serie verschijnen (populair-)wetenschappelijke publicaties die niet meer leverbaar zijn, maar waarnaar nog wel vraag is in binnen- en buitenland.
€ 41,99
+ Bestel dit boek
Auteur

Trudy Dehue

Trudy Dehue (1951) is psycholoog en filosoof. Zij is verbonden aan de faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de R.U. Groningen.