Amsterdam University Press
De mechanisering van het wereldbeeld
Titel
De mechanisering van het wereldbeeld
Prijs
€ 66,99
ISBN
9789053568927
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
614
Publicatiedatum
Afmetingen
14.8 x 21 cm
Categorie
Geschiedenis
Discipline
Geschiedenis

Recensies

"Wie iets wil weten over wat natuurwetenschappen is en over de mogelijkheden en de beperkingen van natuurwetenschap, heeft met dit boek een onfeilbare gids in handen, een klassiek te noemen meesterwerk…" Maarten ‘t Hart|"Dijksterhuis laat niet na principiële vragen te stellen omtrent de culturele problemen die door de wetenschappelijke en technische vooruitgang zouden ontstaan." De Groene Amsterdammer|"Boeiend is het om de verhouding christendom en natuurwetenschap in de loop der tijden te volgen." Reformatorisch Dagblad

Eduard Dijksterhuis

De mechanisering van het wereldbeeld

De mechanisering van het wereldbeeld is het standaardwerk van Dijksterhuis waarin hij op glasheldere wijze de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken analyseert – van de Grieke natuurfilosofen tot de wijsgeren op wier denkbeelden de moderne natuurwetenschappen steunen: Huygens, Descartes, Boyle, Newton.
De natuurwetenschappen hebben een onvoorstelbare invloed uitgeoefend op de samenleving, maar het wereldbeeld van de natuurwetenschap spoort niet altijd met de manier waarop mensen zin en betekenis aan hun bestaan geven. Natuurwetenschap en techniek zijn een cultureel probleem van de eerste orde geworden, dat geen enkel mens onverschillig kan laten. De opkomst van het mechanistisch denken heeft de grote vlucht van de natuurwetenschap en de techniek voorbereid en de analyse van Dijksterhuis is verplichte lectuur voor iedereen die zich in de problemen wil verdiepen.
Deze uitgave is uitgebreid met een nawoord van Dijksterhuis-biograaf prof.dr. K. van Berkel.

Het Amsterdam Academic Archive is een initiatief van Amsterdam University Press. In de serie verschijnen (populair-)wetenschappelijke publicaties die niet meer leverbaar zijn, maar waarnaar nog wel vraag is in binnen- en buitenland.
€ 66,99
+ Bestel dit boek
Auteur

Eduard Dijksterhuis

Eduard Jan Dijksterhuis (1892 – 1965) was hoogleraar in de geschiedenis der exacte wetenschappen aan de universiteiten van Utrecht en Leiden. Van 1940 tot 1960 was hij redactiesecretaris van De Gids. De mechanisering van het wereldbeeld (1950) werd, zeer opmerkelijk voor een geschiedschrijving van het natuurwetenschappelijk denken, in 1952 bekroond met de P.C. Hooftprijs voor de letterkunde.