Erfgoed
Titel
Erfgoed
Subtitel
De geschiedenis van een begrip
Prijs
€ 43,99
ISBN
9789053569122
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
336
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Categorie
Geschiedenis
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inhoud - 6 Inleiding - 8 Erfgoed: de juridische herkomstvan een metafoor - 27 Hemels erfgoed: een reflectie - 51 Antiquitates: voorvaderlijkeoudheden - 64 Archieven: munimenta enmonumenta - 91 Vaderlandse oudheden - 116 Erflaters: levensbeschrijvingenvan voorbeeldige Nederlanders - 140 Monumenten: architectonischeoverblijfselen - 158 Monumenten van natuur enschoonheid - 181 Literair erfgoed: van oudevodden en klassieken - 211 Archeologisch erfgoed: eenonbeheersbaar concept - 238 Tegen het erfgoed: overvooruitgang en vandalisme - 272

Frans Grijzenhout

Erfgoed

De geschiedenis van een begrip

Het woord ‘erfgoed’ wordt tegenwoordig vooral toegepast in het begrippenpaar ‘cultureel erfgoed’. Een ander gebruik van het woord ‘erfgoed’ richt zich juist op de immateriële betekenis van het woord. Dan gaat het onder meer om de geestelijke erfenis van een denker of kunstenaar. In die laatste betekenis heeft het begrip ‘erfgoed’ een langere geschiedenis dan in de eerste.

In Erfgoed. De geschiedenis van een begrip worden de verschillende geschiedenissen van het begrip gereconstrueerd en geanalyseerd. Allereerst wordt aandacht besteed aan de juridische herkomst en ontwikkeling van het woord ‘erfgoed’. Willem Frijhoff belicht de religieuze dimensie ervan. Andere auteurs richten zich op verwante begrippen, zoals ‘monument’ of ‘oudheden’. Eco Haitsma Mulier besteedt aandacht aan het begrip ‘erflaters’, bekend geworden door de beroemde publicatie Erflaters van onze beschaving van Jan en Annie Romein (1938). Eric Ketelaar, Gerard Rooijakkers en anderen bespreken elk een bepaald werkingsveld binnen het cultureel erfgoed: archieven, literatuur, archeologie, volkskunde. De bundel wordt afgesloten met een beschouwing van Wessel Krul over de behoefte van sommigen zich af te zetten tegen de erfgoedgedachte of zelfs de drang om erfgoed te vernietigen.
Auteur

Frans Grijzenhout

Frans Grijzenhout is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder verschenen van hem: De Gouden eeuw in perspectief (1992, met Henk van Veen), De burger van Delft (2006, met Niek van Sas) en Erfgoed, de geschiedenis van een begrip (2007).