Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief
Titel
Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief
Prijs
€ 43,99
ISBN
9789053569351
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
224
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm

Frank van Tubergen, Ineke Maas (red.)

Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief

In dit boek laten toonaangevende onderzoekers hun licht schijnen over de immigratie en integratie van allochtonen. Zij geven het debat rond dit thema een nieuwe impuls door de Nederlandse situatie in een internationaal perspectief te plaatsen. Daarbij komen diverse vraagstukken aan bod: internationale migratie, immigratieen integratiebeleid, anti-immigratie partijen, etnocentrisme, politieke mobilisatie van allochtonen, schoolprestaties, jeugdwerkloosheid en ruimtelijke segregatie.

Hoe verhoudt het Nederlandse immigratie- en integratiebeleid zich tot dat van andere landen in Europa, Australië en Amerika? Waarom trekken antiimmigratiepartijen in Nederland zo weinig stemmen? Zijn de slechtere schoolprestaties en hoge werkloosheidscijfers onder allochtonen uniek voor Nederland? Deze en andere vragen worden beantwoord in Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief.

Met bijdragen van:
Han Nicolaas & Arno Sprangers; Han Entzinger & Alfons Fermin; Meindert Fennema & Wouter van der Brug; Ruud Koopmans; Marcel Coenders, Marcel Lubbers & Peer Scheepers; Mark Levels, Jaap Dronkers & Gerbert Kraaykamp; Gideon Bolt, Maarten van Ham & Ronald van Kempen.

Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief is de boekaflevering bij jaargang 81 (2006) van het sociaal-wetenschappelijke tijdschrift Mens & Maatschappij.
Redacteurs

Frank van Tubergen

vFrank van Tubergen is universitair docent Sociologie aan de Universiteit Utrecht

Ineke Maas

Ineke Maas is universitair hoofddocent Sociologie aan de Universiteit Utrecht.