Amsterdam University Press
Geloven in het publieke domein
Titel
Geloven in het publieke domein
Subtitel
Verkenningen van een dubbele transformatie
Prijs
€ 64,99
ISBN
9789053569368
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
512
Publicatiedatum
Afmetingen
17.5 x 25 cm

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Geloven in het publieke domein

Verkenningen van een dubbele transformatie

In de verkenning Geloven in het publieke domein is de WRR op zoek naar de betekenis van de hernieuwde actualiteit van religie voor het publieke domein. Religie staat tegenwoordig sterk in de belangstelling, zowel bestuurlijk, maatschappelijk als wetenschappelijk, zowel nationaal als internationaal. De WRR wil in deze verkenning de vraag beantwoorden wat ten aanzien van de verschijningsvormen van religie en levensbeschouwingen de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen zijn, en wat daarvan de (mogelijke, toekomstige) betekenis voor het publieke domein zou kunnen zijn. Achtereenvolgens komen de belangrijkste begrippen, theorieën en debatten aan de orde, wordt een empirisch– zowel kwantitatief als kwalitatief – overzicht gegeven van de situatie van religie en levensbeschouwing in Nederland en worden, tot slot, enkele centrale casussen aan de orde gesteld die een spanningsveld of mogelijk conflict tussen religie en het publieke domein kunnen visualiseren.
€ 64,99
+ Bestel dit boek
Auteur

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid