De Kwetsbare Kijker
Titel
De Kwetsbare Kijker
Subtitel
Een culturele geschiedenis van televisie in Nederland
Prijs
€ 51,99
ISBN
9789056294830
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
308
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inhoudsopgave - 6 Dankwoord - 8 Introductie - 10 Theoretisch kader - 18 Het verlangen naar het ‘ver-zien’ - 51 Mits in de juiste handen. Televisie als omroep - 72 Televisie als spreekbuis van de zuilen - 106 God, naakt en oranje - 138 De nieuwe massa: ‘Niet zeeziek, maar zuilenziek’ - 186 De Kwetsbare Kijker in de debatten over televisie - 206 Televisie tussen mythe en macht - 237 Verantwoording voor de vindplaats van de bronnen - 254 Geraadpleegde literatuur - 261 Geraadpleegde historische bronnen - 277 Geraadpleegde websites - 308

Vincent Crone

De Kwetsbare Kijker

Een culturele geschiedenis van televisie in Nederland

Vanaf de eerste publicaties over televisie in de 19e eeuw tot op de dag van vandaag herarticuleren wetenschappers, politici, ouders en beleidsmakers de overtuiging dat televisie het vermogen heeft om de kijker te corrumperen en, mits in de juiste handen, te verlichten. In De Kwetsbare Kijker beschrijft Vincent Crone hoe deze veronderstelling het proces van betekenisgeving bepaalt, waarmee televisie haar plaats krijgt in de politiek, cultuur, beleid en het dagelijks leven.
Auteur

Vincent Crone

Vincent C.A. Crone (1975) is verbonden aan het Centrum voor Populaire Cultuur van de Universiteit van Amsterdam en is als docent werkzaam bij het Instituut voor Media en Re/Presentatie van de Universiteit Utrecht.