Home-Based Economic Activities and Caribbean Urban Livelihoods
Titel
Home-Based Economic Activities and Caribbean Urban Livelihoods
Subtitel
Vulnerability, Ambition and Impact in Paramaribo and Port of Spain
Prijs
€ 65,95 excl. BTW
ISBN
9789056294908
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
330
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Acknowledgements - 6 Table of Contents - 10 List of Maps - 12 List of Abbreviations - 14 1. Introduction - 18 2. Methodology - 46 3. Suriname and Trinidad and Tobago - 78 4. Caribbean Urban Livelihoods - 130 5. Home-Based Economic Activities - 164 6. Organisins HBEAs - 198 7. HBEAs, Institutions and Social Relations - 240 8. Conclusions - 272 Bibliography - 296 Appendix - 316 Samenvatting - 320

Hebe Verrest

Home-Based Economic Activities and Caribbean Urban Livelihoods

Vulnerability, Ambition and Impact in Paramaribo and Port of Spain

Arme huishoudens in het (economische) Zuiden ontplooien verschillende bestaansverwervingsactiviteiten. Een mogelijkheid is een Huisgebonden Economische Activiteit (HBEA), zoals het verkopen van zelfgemaakte snacks of autoreparatie. In deze studie worden het voorkomen, de organisatie en het belang van HBEAs in vier buurten in de Caribische hoofdsteden Paramaribo (Suriname) en Port of Spain (Trinidad en Tobago), aan de orde gesteld. Recente economische ontwikkelingen in Suriname en Trinidad en Tobago verschillen sterk. Waar Suriname langzaam herstelt van een crisis, gaat Trinidad en Tobago door een economische ‘boom’. Deze karakteristieken en lokale politieke ontwikkelingen hebben geleid tot uiteenlopende institutionele contexten. Hierdoor is een vergelijking tussen de twee steden mogelijk. Ook bekijkt de studie de impact van populaire beleidsinstrumenten zoals micro-financiering. Meerdere kwalitatieve en kwantitatieve methoden zijn in de studie toegepast.

Uit de studie blijkt dat 40 procent van de huishoudens in de vier wijken geld verdient met een HBEA. HBEAs die vooral door vrouwen gerund worden spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van bestaanszekerheid. De meerderheid van ondernemers wil met een HBEA extra inkomen vergaren en kwetsbaarheid reduceren. Slechts een kleine groep voldoet aan het beeld van de klassieke ondernemer die vernieuwt, risico wil nemen en uit is op groei en winst. Deze typen ondernemers passen organiseren hun HBEA zeer uitlopend. Verschillen tussen Suriname en Trinidad en Tobago zijn klein. Dat komt ten eerste omdat economische groei beperkt doorwerkt op de kansen en kwetsbaarheid van de armen. Verder zijn beleidsinstrumenten zoals microfinanciering gericht op klassieke ondernemers en niet relevant voor de grote groep van op zekerheid gerichte HBEA-ondernemers.
Auteur

Hebe Verrest

Hebe Verrest is postdoc onderzoeker aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, te Leiden.