Outsourcing Planning
Titel
Outsourcing Planning
Subtitel
What do consultants do in a regional spatial planning in the Netherlands
Prijs
€ 47,95 excl. BTW
ISBN
9789056296193
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
346
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
List of Translations - 6 Preface - 7 Table of Contents - 9 1. Introduction: Outsourcing planning - 12 2. Assembling democratic legitimacy in regional planning - 36 3. A search for new planning practices in the Netherlands - 70 4. Consultants and the “running train” of the IJsseldelta South Project - 104 5. Consultants and “governance- light” in the City Region Arnhem Nijmegen - 188 6. Learning from American Public Policy Mediators - 252 7. Conclusion: Outsourcing planning: Plethorea and Khaos - 284 References - 312 Appendix: Bodies of Data - 325 Summary - 331 Samenvatting - 332

Jantine Grijzen

Outsourcing Planning

What do consultants do in a regional spatial planning in the Netherlands

Dit proefschrift behandelt de invloed van de externe adviseurs op regionale ruimtelijke ordeningprojecten in Nederland. Hoewel deze adviseurs belangrijke actoren in de beleidsvorming zijn geworden, en de media en politiek dit al meerdere keren als een probleem hebben geduid, is er tot nu toe in de wetenschappelijke literatuur weinig aandacht aan hen besteed.
In dit proefschrift wordt aangetoond aan dat de invloed van de externe adviseur het best kan worden verklaard vanuit de toenemende problemen van coördinatie en samenwerking in de Nederlandse regionale ruimtelijke ordening. Planning is uitgegroeid tot een activiteit die wordt uitgevoerd door vele instanties en belanghebbenden, met overlappend beleid, deskundigheid en procedures.

Vanuit hun externe positie kunnen adviseurs fungeren als link tussen de verschillende instanties, zowel door te bemiddelen in de persoonlijke relaties als door het aansluiten van inhoudelijke vraagstukken. Het inhuren van externe adviseurs is echter ook een teken uitholling van de ambtelijke macht. Als overheden kerntaken, zoals het beleidsarticulatie en samenwerking met andere overheden, gaan uitbesteden, kan dit resulteren in een onvermogen om nog langer zelfstandig democratische plannen van hoge kwaliteit te ontwikkelen.
Auteur

Jantine Grijzen

Jantine Grijzen behaalde een master in zowel Political Science als in European Union Law, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed haar promotieonderzoek aan de Amsterdam School of Social Science Research
lup=printpartner=