De vrees voor wat niet kwam
Titel
De vrees voor wat niet kwam
Subtitel
Nieuwe arbeidsverhoudingen in Nederland 1935-1945, aan het voorbeeld van de Twentse textielindustrie
Prijs
€ 69,95
ISBN
9789056296285
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
702
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inhoud - 6 Woord vooraf - 8 Deel 1: De vraagstelling - 10 Deel 2: De zwanenzang van het laissez-faire - 65 Deel 3: Corporaties op komst - 379 Sommaire - 645 Bijlage 1 - 651 Bijlage 2 - 654 Bijlage 3 - 658 Bijlage 4 - 662 Lijst van tabellen - 667 Lijst van grafieken - 668 Lijst van afbeeldingen - 669 Lijst van afkortingen - 671 Geraadpleegde archieven - 673 Interviews - 676 Geraadpleegde literatuur - 677 Personenregister - 689 Zaakregister - 695 Vertaling van niet-Nederlandse citaten - 706

Gerard Kuys

De vrees voor wat niet kwam

Nieuwe arbeidsverhoudingen in Nederland 1935-1945, aan het voorbeeld van de Twentse textielindustrie

Het sociale stelsel dat sinds 1945 in Nederland werd ingevoerd verschilde hemelsbreed van dat van de jaren ’30. Maar een breuk daarmee was het niet. Doorslaggevend was het tekort aan arbeidskrachten van na de oorlog. Het stelsel zelf stoelde echter nog steeds op het corporatieve systeem uit de jaren ‘30. De vakorganisaties hadden daarin de taak om hun achterban in het gareel te houden. In tijden van werkloosheid, maar zeker ook in tijden van een krappe arbeidsmarkt.

Met de Twentse textielindustrie als voorbeeld onderzoekt Gerard Kuys wat precies ten grondslag lag aan de invoering van een nieuw sociaal stelsel in Nederland. Hij komt tot opmerkelijke conclusies over het overlegmodel dat met de Stichting van de Arbeid gestalte kreeg. Het was echter niet dat overlegmodel, waardoor in de fabrieken de arbeider ineens als mens werd gezien. Doorslaggevend was een nieuwe manier van produceren, waarvoor het eigen inzicht van de man of vrouw achter de machine nodig was. Wat verdween met de jaren ’30 was niet het corporatisme. De echte verandering vond in de fabrieken plaats. Daar moest een statisch kostenparadigma wijken voor een benadering die meer op productiviteit was gericht.
€ 69,95
+ Bestel dit boek
Auteur

Gerard Kuys

Gerard Kuys studeerde Geschiedenis in Nijmegen en Slavische talen in Utrecht. Hij is werkzaam als informatiearchitect voor de Stichting Bibliotheek.nl.