Ze wisten niet of ik een jongen of een meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties
Titel
Ze wisten niet of ik een jongen of een meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties
Subtitel
Over het leven met en het kennen van intersekse condities in Nederland.
Prijs
€ 35,99
ISBN
9789056297640
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
346
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm

Margriet van Heesch

Ze wisten niet of ik een jongen of een meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties

Over het leven met en het kennen van intersekse condities in Nederland.

De onderstaande tekst is niet beschikbaar in het Nederlands en wordt in het Engels weergegeven.
In Nederland leven circa 80.000 mensen die geboren zijn met een geslachtsanatomie die niet helemaal overeenstemt met de norm voor mannen- en vrouwenlichamen. Vroeger heette dit hermafroditisme of intersekse condities en in 2006 werd de term: disorders of sex development voorgesteld. Omdat alle drie de termen nog in gebruik zijn, wordt hier gesproken van geslachtsvariaties. Vanaf de jaren 1950 werd het standaard medische praktijk kinderen met een geslachtsvariatie te behoeden voor sociale problemen door hen een gender toe te wijzen en die procedure vervolgens geheim te houden. Maar hoe was dat voor die kinderen? Hoe kijken zij, als nu-volwassenen, terug op de medische interventies en de geheimzinnigheid? Door het herschikken en interfereren van de kennis uit de levensverhalen met de kennis uit medische narratieven ontstaat een meervoudig perspectief. Zo wordt duidelijk dat medische interventies in geval van geslachtsvariaties verantwoord werden in een asymmetrisch kennisnetwerk dat doordrongen was van paradoxale boodschappen. Kennisproducties en kennisnetwerken rondom geslachtsvariaties waren dan wel contingent, maar niet waardevrij. De onderliggende ideologie die de paradigmaverschuivingen, vergissingen en accommodaties in gang zette, was en is hoofdzakelijk normatief. Dit onderzoek wil bijdragen aan het beschouwen van deze mensen als volwaardig met volwaardige lichamen en volwaardige levens.
Auteur

Margriet van Heesch

Margriet van Heesch studeerde filosofie en algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde aan de AISSR van de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift 'Ze wisten niet of ik een jongen of een meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties'. Sinds 2008 geeft zij aan de afdelingen sociologie, antropologie, politicologie en literatuurwetenschap diverse colleges over theorievorming rondom gender, seksualiteit en de epistemologie van de romantische liefde. Eerder verscheen: Heesch, Margriet van: "Do I have XY chromosomes?", In: Critical Intersex (ed. Morgan Holmes) Burlington V.T. Ashgate Press (pp. 123-146) Sociologist Raewyn Connell, autheur van de internationale klassieker Masculinities (1995): "Margriet van Heesch's chapter 'Do I Have XY Chromosomes?' explores intersex people's negotiations with doctors in the Netherlands. It is based on specific life stories and documentary history, and is beautifully clear and compassionate. Rather than sweeping generalizations about culture, van Heesch locates medical practices, including the withholding of knowledge from patients, precisely in the changing context of biomedical knowledge and professional beliefs." In: Contemporary Sociology 40, 2 2011: 194-5