Transparency in Population Forecasting
Titel
Transparency in Population Forecasting
Subtitel
Methods for Fitting and Projecting Fertility, Mortality and Migration
Prijs
€ 40,95
ISBN
9789069846378
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
252
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15 x 22.5 cm

Joop de Beer

Transparency in Population Forecasting

Methods for Fitting and Projecting Fertility, Mortality and Migration

Op het moment dat een bevolkingsprognose voor de lange termijn wordt gepubliceerd kan de gebruiker niet bepalen of de voorspelde prognose nauwkeurig zal zijn. De gebruiker kan alleen beoordelen of de gebruikte methodes en aannames, gedaan door de voorspeller, correct zijn. Dit vereist transparantie. Dit boek beschrijft methodes die gebruikt kunnen worden voor het maken van deze veronderstellingen en bespreekt welke keuzes gemaakt moeten worden in een dergelijk onderzoek.
Prognoses moeten natuurlijk gebaseerd zijn op correcte gegevens. Toch zijn gegevens over internationale migratie vaak minder betrouwbaar dan bijvoorbeeld de gegevens over vruchtbaarheid en sterfte.

De methodes die in dit boek beschreven worden om een accurater beeld te geven van bevolkingsgroei zijn de volgende:
- Statistieken m.b.t. internationale migratie kunnen verbeterd worden door gebruik te maken van een terugkoppeling naar de gegevens van andere landen: door emigratiestatistieken van een land te vergelijken met de overeenkomstige immigratiestatistieken van het ‘ontvangende’ land, kan men inschatten wat de werkelijke migratiestromen zijn. Bovendien blijkt het nuttig hierin een onderscheid te maken in het soort immigrant: betreft het een economische, politieke of culturele immigrant. Deze zijn geneigd anders te reageren op ontwikkelingen in het 'ontvangende' land, wat gevolgen kan hebben voor de duur van het verblijf.
- Voor statistieken over vruchtbaarheid is het nuttig vrouwen op te delen in categorieën. In veel landen zijn vrouwen op hogere leeftijd vruchtbaarder, maar wordt dit veroorzaakt door een afname van de vruchtbaarheid van zeer jonge vrouwen, een toename van de vruchtbaarheid rond de 'piek' leeftijd van 30, of een stijging van zwangerschappen rond de leeftijd van 40 jaar. Het is daarom nuttig leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers te verzamelen, in plaats van alleen over de totale vruchtbaarheidscijfer te spreken.
- Voor statistieken over levensverwachting moet naar 'voorlopers' gekeken worden. Zo hebben Japanse vrouwen de hoogste levensverwachting ter wereld. Een lineaire projectie toont aan dat de levensverwachting van de Japanse vrouwen in de komende 50 jaar tot 100 jaar zal stijgen. Door gebruik te maken van deze cijfers kunnen voor elk Europees land bepalen in hoeverre de levensverwachting zal opschuiven naar Japanse niveaus. Door te kijken naar gemiddelden over verschillende Europese landen is het mogelijk een betrouwbaarder voorspelling te doen dan door slechts op landsniveau een voorspelling te doen.
Auteur

Joop de Beer

Joop de Beer is Head of the Population Dynamics Department at the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute