De Europeanisering van belangengroepen en politieke partijen in Nederland
Titel
De Europeanisering van belangengroepen en politieke partijen in Nederland
Prijs
€ 43,99
ISBN
9789085550068
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
293
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inhoud - 8 Woord vooraf - 10 Tabellen - 12 Afkortingen - 14 Inleiding - 18 1. Europeanisering en organisatieverandering - 24 2. Het onderzoek - 48 3. Belangengroepen en hun kenmerken - 60 4. Belangengroepen en hun aanpassing aan Europa - 96 5. Politieke partijen en hun kenmerken - 128 6. Politieke partijen en hun aanpassing aan Europa - 152 7. Conclusies - 190 Bronnen - 214 Literatuur - 244 The Europeanization of Interest Groups and Political Parties in the Netherlands - 258 Register - 280 Curriculum Vitae - 294

Edwin van Rooyen

De Europeanisering van belangengroepen en politieke partijen in Nederland

In de periode 1990-2000 is de Europese Unie veranderd van een te negeren internationale omgeving, in een bestuurslaag waar niemand meer omheen kan. Wat heeft deze verandering teweeggebracht bij belangengroepen en politieke partijen? Hoe en in hoeverre hebben zij zich aan de EU aangepast, in organisatorische en strategische zin? Het is van groot belang hier kennis van te hebben, omdat belangengroepen en politieke partijen de cruciale verbindende schakels zijn tussen burger en (Europese) overheid. Het in 2005 gehouden referendum over het Grondwettelijk Verdrag heeft geleerd dat de relatie tussen ‘Europa’ en zijn burgers niet zonder problemen is.
Auteur

Edwin van Rooyen

Edwin van Rooyen is universitair onderzoeker aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen en universitair docent Europese Unie Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.