Selfation
Titel
Selfation
Subtitel
Dutch Evangelical Youth Between Subjectivization and Subjection
Prijs
€ 47,95 excl. BTW
ISBN
9789085550198
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
242
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Contents - 8 ACKNOWLEDGEMENTS - 12 CH. 1: SETTING THE STAGE - 16 CH. 2: THE EVANGELICAL MOVEMENT IN THE NETHERLANDS - 24 CH. 3: ON SUBJECTIVIZATION - 44 CH. 4: STUDYING RELIGIOUS SUBJECTIVIZATION - 68 CH. 5: YOUNGSTERS AND THE RELIGIOUS ORGANISATION - 96 CH. 6: OBJECTIFYING GOD: ON SIGNIFICATION (I) - 134 CH. 7: THE EVANGELICAL PRACTICE OF RELIGIOUS MEDIATION: ON SIGNIFICATION (II) - 160 CH. 8: THE EVANGELICAL MORAL ETHOS - 178 CH. 9: SELFATION: CONCLUSIONS AND DISCUSSION - 202 REFERENCES - 216 APPENDICES - 228 NEDERLANDSE SAMENVATTING - 234

Johan Roeland

Selfation

Dutch Evangelical Youth Between Subjectivization and Subjection

De tot voor kort wijdverspreide opvatting dat religie zou verdwijnen in Noordwest Europa, wordt meer en meer betwist. Religie zou niet zozeer verdwijnen, maar subjectiever en persoonlijker worden, voornamelijk gericht op de individuele religieuze ervaring. Dit boek onderzoekt in hoeverre deze invloedrijke opvatting over religieuze veranderingen houdbaar is, aan de hand van een kwalitatief onderzoek naar evangelicalisme onder Nederlandse jongeren – vandaag de dag een van de meest populaire manifestaties van het Christendom in Nederland. De auteur introduceert de lezer in de wereld van jonge evangelicals en in de religieuze gemeenschappen waar zij hun geloof gestalte geven. Hij bespreekt de levensbeschouwelijke en morele repertoires waaruit zij putten, de wijze waarop het heilige wordt bemiddeld, en de implicaties hiervan voor de discussies over de aard en de toekomst van religie in Noordwest Europa.
Auteur

Johan Roeland

Johan Roeland (1977) heeft een doctoraat in Theologie. Hij werkte als kandidaat doctor op de Afdeling van Sociale en Culturele Antropologie (Faculteit van Sociale wetenschappen) aan VU Universitair Amsterdam. Hij is momenteel werkzaam aan de Afdeling van Sociologie van Erasmus Universiteit Rotterdam.
lup=printpartner=