Beleidseconomie
Titel
Beleidseconomie
Subtitel
Een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen
Prijs
€ 30,99
ISBN
9789085550334
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
104
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inhoud - 6 Beleidseconomie: een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen - 8 1. Denkkader bij het maken van beleidskeuzes: de welvaartseconomische aanpak - 14 2. Moeilijke marktwerking: over marktwerking in de publieke sector - 50 3. Maatschappelijke kosten-batenanalyse: beslisinstrument bij beleidskeuzes - 76 Over de auteurs - 98 Register - 100

Beleidseconomie

Een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen

De aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam was een foute beslissing. De beslissing over de aanbesteding van thuiszorg had volgens de Tweede Kamer niet de gewenste resultaten. Twee voorbeelden uit een lange reeks beleidsbeslissingen die beter hadden gekund. Het is onmogelijk om alle verkeerde beslissingen uit te bannen, maar het is wel mogelijk om beslissingen beter voor te bereiden. Beleidseconomie helpt bij het nemen van betere beslissingen, omdat ze de vraag beantwoordt wanneer ingrijpen nodig is om een publiek belang te borgen. Ook brengt ze de maatschappelijke kosten en baten in kaart, zodat alleen gekozen wordt voor beleid met een positief saldo voor de samenleving. De samenleving moet steeds opnieuw kiezen tussen wat aan de markt kan worden overgelaten en wat de overheid naar zich toe moet halen. Beleidseconomie is als een landmeter die de grens trekt tussen markt en overheid.
€ 30,99
+ Bestel dit boek
Auteurs

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma (1969) is algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Sinds januari 2009 is zij bijzonder hoogleraar Marktwerkingen mededingingseconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA.

Carl Koopmans

Jules Theeuwes