Islamofobie en discriminatie
Titel
Islamofobie en discriminatie
Prijs
€ 29,95
ISBN
9789085550587
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
160
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 18,99

Recensies en Artikelen

Dit boek gaat over een kwestie die voor Nederland zeer belangrijk is en waarover tot nu toe opmerkelijk weinig is onderzocht en geschreven. Het biedt een even gedegen als toegankelijk overzicht van de theorievorming rond islamofobie en een even actueel als compleet overzicht van de feitelijke situatie in Nederland. — Frank Bovenkerk, FORUM Frank J. Buijs hoogleraar Radicaliseringsstudies, IMES/Universiteit van Amsterdam. "Onderzoek kan een goede basis vormen om beleid te maken en discriminatie te bestrijden, maar degenen die islamofobie of andere vormen van discriminatie uiteindelijk het beste kunnen bestrijden zijn niet de onderzoekers, de antidiscriminatiebureaus of de (internet)politie, maar die burgers en politici die het lef hebben elkaar in een open debat aan te spreken." - Ewoud Butter, Republiek Allochtonie

Ineke van der Valk

Islamofobie en discriminatie

Klik hier voor de gratis download van de Engelse, Franse en Duitse vertaling.

Sinds 11 september 2001 - en vooral sinds de moord op Theo van Gogh - staan moslims en de islam vaak negatief in het middelpunt van de publieke belangstelling. Uitingen van islamofobie vindt men op internet, in uitspraken van de PVV en in geweldsacties tegen moskeeën. Het Nederlandse antidiscriminatiebeleid staat onder druk nu deze islamofobische ideologie is doorgedrongen tot in het centrum van de politieke macht. Donderdag 12 januari verschijnt Islamofobie en discriminatie, de eerste publicatie waarin het verschijnsel islamofobie als effectief mechanisme van sociale uitsluiting in volle omvang voor het voetlicht wordt gebracht, met onder meer gegevens over discriminatie op internet en cijfers over geweld tegen moskeeën. Weerklank in Nederland Wat is islamofobie precies? Wat zijn de aard en achtergronden van dit verschijnsel? Hoe ontstaan negatieve gevoelens jegens moslims? Waar vinden uitingen van geweld plaats? Is Nederland de frontlinie in de "clash of civilizations", zoals internationaal wordt beweerd? Op deze vragen wordt in dit boek ingegaan. Onderzoeker Van der Valk laat zien hoe deze ideologie in de loop der tijd een steeds krachtigere politieke vertaling heeft gevonden; na de uitlatingen van VVD-politicus Bolkestein, Fortuyn en Hirsi Ali tenslotte het verhaal van Wilders en de PVV waarin islamofobie een centrale plaats inneemt. Met een voorwoord van Ernst Hirsch Ballin, Hoogleraar rechten van de mens (Universiteit van Amsterdam) en Nederlands en Europees constitutioneel recht (Tilburg University). Deze publicatie kwam mede tot stand door een opdracht van het Euromediterraan Centrum voor Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO).
Auteur

Ineke van der Valk

Ineke van der Valk is onderzoeker met een brede achtergrond in de sociale wetenschappen en tekstwetenschap, gespecialiseerd in etnische diversiteit, racisme en extremisme.