Investeren in skills en competenties
Titel
Investeren in skills en competenties
Subtitel
Een voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid
Prijs
€ 26,99
ISBN
9789085550945
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
146
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Ten geleide 1. Inleiding 2. Competenties en skills 3. Gezondheid als basiskapitaal en investering voor het leven 4. Competenties en skills op het cognitieve domein 5. Sociale en maatschappelijke competenties voor individu en samenleving 6. De waarde van competenties en skills op de arbeidsmarkt 7. Onderhoud en afschrijving: een leven lang leren 8. Onderwijs en de formatie van competenties en skills 9. Naar een onderzoeksagenda. Elementen voor programmering van onderzoek en beleid

Investeren in skills en competenties

Een voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid

Skills en competenties zijn van belang voor individu en samenleving. Op individueel niveau renderen skills door zelfproductiviteit, economische opbrengsten en cultureel en sociaal kapitaal. Op collectief niveau generen ze innovatief vermogen, opbrengsten op de arbeidsmarkt alsook maatschappelijke opbrengsten. Skills en competenties ontwikkelen zich over de levensloop. Dit gaat niet vanzelf. Inzichten in hoe deze ontwikkeling verloopt, zijn echter beperkt. Dat geldt ook voor de kennis over de relaties die daarbij tussen skills bestaan en het inzicht in de mechanismen die de effecten daarvan verklaren. Om effectief te investeren in de formatie van skills en competenties is deze kennis van groot belang. Deze studie geeft een overzicht van de beschikbare kennis en inzichten rond de ontwikkeling van skills en competenties, en verkent op welke punten verdere kennis nodig is. We richten ons daarbij in het bijzonder op de formatie van skills en competenties in het funderend onderwijs. De ontwikkeling van skills en competenties is belangrijk voor economie en samenleving, en dat belang lijkt alleen maar groter te worden. De verkenning die in deze studie geboden wordt geeft inzicht in de vragen die van belang zijn om die ontwikkeling te bevorderen, en geeft een aanzet tot verder onderzoek en de programmering daarvan.
€ 26,99
+ Bestel dit boek