De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de historicus
Titel
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de historicus
Prijs
€ 15,99
ISBN
9789085550976
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
58
Publicatiedatum
Afmetingen
14.8 x 21 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Woord vooraf Verantwoording Dankwoord Afkortingen De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de historicus Inleiding (i) De visie van de UVRM op de geschiedenis I. De UVRM en de historici (ii) De rechten van de historici (iii) Een recht op stilzwijgen (iv) Beperkingen van de rechten van de historici (v) De plichten van de historici (vi) Geen herinneringsplicht (vii) Beperkingen van de plichten van de historici II. De UVRM en de door historici bestudeerde personen (viii) Menselijke en postume waardigheid (ix) Historisch onrecht van kort geleden (x) Historisch onrecht van lang geleden III. Kritiek Conclusies Aanhangsel (i): Geschiedenisgerelateerde begrippen in de UVRM Aanhangsel (ii): Relevante UVRM-passages Selectieve bibliografie Summary De auteur

Antoon de Baets

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de historicus

Wellicht bestaat er geen tekst met een grotere invloed op ons leven dan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik vraag mij daarom af of de Universele Verklaring een visie op de geschiedenis bevat. Daarna bespreek ik de gevolgen die zij heeft voor de ethiek van de historici en leg ik uit hoe zij aankijkt tegen de door hen bestudeerde personen. Ik toon aan dat de Universele Verklaring de directe bron is voor vijf belangrijke rechten van historici: het recht op vrije meningsuiting en informatie, het recht te vergaderen en verenigingen op te richten, het auteursrecht, het recht op academische vrijheid en het recht op stilzwijgen. Zij is ook een indirecte bron voor drie plichten: de plichten om wetenschappelijke kennis over het verleden te leveren, die te verspreiden en erover te onderwijzen. De Universele Verklaring heeft daarnaast een visie op de door historici bestudeerde personen. Zij is namelijk van toepassing op de levenden maar niet op de doden en vooral geschikt als kompas om recent historisch onrecht te bestuderen en niet het historisch onrecht van lang geleden. Als de Universele Verklaring een 'Magna Carta van alle mensen overal is', dan zeker van alle historici.
Auteur

Antoon de Baets

Antoon De Baets is bijzonder hoogleraar Geschiedenis, ethiek en mensenrechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde meer dan 160 teksten, in het bijzonder over de censuur van de geschiedenis en de ethiek van de historici. Zijn werk omvat diverse boeken, waaronder Gebruik en misbruik van de geschiedenis (2008) (Engelse editie: Responsible History, 2009). Sinds 1995 coördineert hij het Network of Concerned Historians (concernedhistorians.org). Hij werkt aan problemen zoals de censuur van de geschiedenis; de relatie tussen democratie en geschiedschrijving; historici en archivarissen vermoord om politieke redenen; de gezagsondermijnende kracht van historische parallellen; moratoria op geschiedenisleerboeken in post-conflictsituaties; postume privacy en reputatie; intergenerationeel besef; iconoclastische breuken met het verleden; geschiedenisgerelateerde klachten van burgers voor de Verenigde Naties; de wettelijke kaders van de geschiedschrijving; en een theorie van vrije meningsuiting over het verleden. Een volledig curriculum vitae is te vinden op .