Conscience and Conscientious Objections
Titel
Conscience and Conscientious Objections
Prijs
€ 86,95 excl. BTW
ISBN
9789085553915
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
638
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.5 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Preface - 10 Contents - 12 General Introd uction - 24 About this book - 24 Reality, consciousness, and language - 39 The theory of symbols - 50 Method - 64 Part 1 - 74 Ch.1: The symbol of conscience - 76 Ch. 2: Between symbol and doctrine: the conceptualization of conscience untill the early Middle Ages - 124 Ch.3: Between symbol and doctrine: differentiation and doctrinalization - the religious conscience before and after the Reformation - 172 Ch. 4: Between symbol and doctrine: the first wave of criticism - the seventeenth century - 204 Ch. 5:Between symbol and doctrine: Conscience grounded in Nature and Reason - 230 Ch. 6: Between symbol and doctrine: the second wave of criticism - the nineteenth century - 286 Ch. 7: Twentieth-century concepts of conscience - 316 Ch. 8: A fluid concept of conscience - 346 Part 2- 382 Transition to part 2 - 384 Ch. 9: Conscience and freedom of conscience - 390 Ch. 10: The problem of order - 400 Ch. 11: Between idealism and pragmatism - 438 Ch. 12: Solutions to the problem of order - 460 Part 3 - 482 Transition to part 3: Conscientious objection - 484 Ch. 13: Identifying conscientious objections - 490 Ch. 14: Conscie Ch. 15: Two case studies - 550 Ch. 16: Philosophical foundations of conscientious objection - 590 Concluding remarks - 599 References - 604 Samenvatting (Dutch summary) - 632

Anders Schinkel

Conscience and Conscientious Objections

Mag een ambtenaar op gewetensgronden weigeren een bepaalde taak uit te voeren? Mag een arts weigeren een bepaalde behandeling te geven, omdat hij die niet met zijn geweten kan verenigen? Moet er in wetgeving bijzondere ruimte voor gewetensbezwaren worden gemaakt? Is het terecht dat dat gebeurt? Wat onderscheidt gewetensbezwaren dan van ‘gewone’ bezwaren? Dit boek geeft een antwoord op deze laatste vraag. Op grond van een volledig nieuwe benadering van het geweten en een originele interpretatie van de geschiedenis van gewetensuitdrukkingen en het denken over het geweten komt Anders Schinkel tot een filosofische fundering van gewetensbezwaren. Eenvoudige oplossingen voor concrete kwesties zijn er niet. Des te belangrijker is het te weten wat er op het spel staat. Dit werk biedt een diep inzicht in de betekenis van gewetensbezwaren en is het grootste overzichtswerk op dit gebied dat totnogtoe verschenen is.
Auteur

Anders Schinkel

Dr. Anders Schinkel is historicus en filosoof. Hij publiceerde reeds op het gebied van de geschiedfilosofie, de ethiek en de sociologie. Momenteel houdt hij zich onder meer bezig met dierenethiek.