Gevallen vazallen
Titel
Gevallen vazallen
Subtitel
De integratie van Oranje, Egmont en Horn in de Spaans-Habsburgse monarchie (1559-1567)
Prijs
€ 43,99
ISBN
9789089640697
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
252
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Categorie
Geschiedenis
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inhoud - 6 Voorwoord - 9 Inleiding - 11 1. Centralisering en communicatie binnen de Spaans-Habsburgse monarchie - 32 2. 'Brussel' in Filips' afwezigheid (1559-1561) - 58 3. Eerste schermutselingen: netwerkvorming in het Rijk, 1559-1561 - 73 4. De grenzen van het vertrouwen (1561-1564) - 89 5. De erfgenamen van Granvelle (1564-1565) - 117 6. De soevereine remedie (1566-1567) - 147 Summary - 187 Noten - 195 Gebruikte afkortingen - 229 Bibliografie - 230 Register - 250

Liesbeth Geevers

Gevallen vazallen

De integratie van Oranje, Egmont en Horn in de Spaans-Habsburgse monarchie (1559-1567)

Tijdens het voorspel van de Nederlandse Opstand (1559-1567) vond een fatale breuk plaats tussen landsheer Filips II en zijn drie belangrijkste vazallen Oranje, Egmont en Horn. Toch waren er in deze periode vele contacten tussen de drie heren en hovelingen van Filips die erop gericht waren hechte banden te smeden tussen ‘Brussel’ en ‘Madrid.’ Deze studie gaat over deze contacten. Wie zocht eigenlijk contact met wie? Welke doelstellingen hadden beide groepen? Waarom waren deze contacten onvoldoende om een goede relatie tussen vorst en vazallen in stand te houden? Door de briefwisseling van Oranje, Egmont en Horn en allerhande Spaanse tussenpersonen te onderzoeken, schetst de auteur een beeld van de houding van de heren ten opzicht van Filips’ Spaans-Habsburgse monarchie en werpt zo een nieuw licht op het voorspel van de Nederlandse Opstand.
€ 43,99
+ Bestel dit boek
Auteur

Liesbeth Geevers

Liesbeth Geevers (Eersel 1979) is werkzaam bij de Faculteit der Geesteswetenschappen, Algemene Geschiedenis, Leiden University