Als ze maar van me afblijven
Titel
Als ze maar van me afblijven
Subtitel
Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam
Prijs
€ 30,99
ISBN
9789089640864
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
152
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inhoudsopgave - 6 Samenvatting - 9 Voorwoord - 14 1 Inleiding - 15 2 Verklaringen voor antihomoseksueel geweld - 19 3 Antihomoseksueel geweld in cijfers - 36 4 Jongeren in Amsterdam: enquête op middelbare scholen - 60 5 Risicojongeren: focusgroepen - 72 6 Daders: analyse van dossiers & interviews - 94 7 Conclusies - 126 Literatuur - 136 Bijlage 1 Overzicht variabelen dossiers & interviews - 138 Bijlage 2 Korte beschrijving onderzochte incidenten - 142 English summary - 150

Als ze maar van me afblijven

Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam

Geweld tegen homo's is een veelvoorkomend en structureel verschijnsel in Nederlands gay capital. Ondanks de liberale reputatie van Amsterdam zijn vooroordelen over mannelijkheid en (homo)seksualiteit wijdverspreid. Dat leidt, voornamelijk bij jonge mannen, tot het plegen van geweld. Als ze maar van me afblijven is een studie naar de motieven van daders van geweld tegen homo’s in de hoofdstad. De studie werd verricht in opdracht van de gemeente Amsterdam en de resultaten zijn op donderdag 20 november 2008 gepresenteerd.

De auteurs presenteren unieke en nooit eerder gepubliceerde gegevens over antihomoseksueel geweld. Door het gebruik van aangrijpende citaten uit interviews met daders laten zij overtuigend zien hoe de heersende vooroordelen leiden tot geweld. Zo schetsen zij een boeiend maar verontrustend beeld van de situatie in Amsterdam. Het is voor het eerst dat er een compleet overzicht wordt gepresenteerd met gegevens over de omvang van het geweld en over de daders ervan. Bovendien zetten de auteurs het beeld dat veel mensen hebben over acceptatie van homoseksualiteit in Amsterdam op zijn kop. Ze laten zien dat de veel geprezen Nederlandse tolerantie in veel gevallen slechts schijn is. Om het tij te keren is daadkrachtig beleid van de lokale overheid dringend gewenst.
€ 30,99
+ Bestel dit boek
Auteurs

Gert Hekma

Gert Hekma is docent homo- en lesbische studies aan de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

Laurens Buijs

Laurens Buijs is juniordocent aan de afdeling Politicologie en was tijdens het onderzoek verbonden aan de Amsterdam School for Social science Research (ASSR) van de Universiteit van Amsterdam

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak is directeur van het NIAS en hoogleraar sociologie aan de UvA. Hij publiceerde recent Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving (2017) en met anderen De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (2018).