Het minderhedenbeleid voorbij
Titel
Het minderhedenbeleid voorbij
Subtitel
Motieven en gevolgen
Prijs
€ 43,99
ISBN
9789089644497
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
240
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 21,99

Het minderhedenbeleid voorbij

Motieven en gevolgen

In Het minderhedenbeleid voorbij stellen de auteurs de vraag of specifiek minderhedenbeleid noodzakelijk is. Wat zijn de voordelen en nadelen van dit specifieke beleid ten opzichte van generiek beleid, en wat zijn de consequenties van afschaffing of van een andere invulling? Dit jaarboek is de opvolger van het Het minderhedenbeleid voorbij en geeft informatie over recente beleidsontwikkelingen op het terrein van minderheden, migratie en diversiteit. Het bestaat uit twee gedeelten. In het eerste theoretische deel wordt de ‘zin en onzin’ van specifiek minderhedenbeleid benaderd vanuit verschillende disciplines en in vergelijkend perspectief gezet. Deel twee laat zien hoe het minderhedenbeleid in de praktijk wordt gebracht. Aan de hand van de beleidsvelden arbeid, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en lokaal overheidsbeleid laten de auteurs zien hoe generiek beleid - of de overgang naar generiek beleid - wordt vormgeven en hoe dit op lokaal niveau uitpakt.
Redacteurs

Laura Coello-Eertink

Laura Coello is de eigenaar van Inclusive Works, een bedrijf dat advies, projecten, onderzoek en evaluaties verricht op het gebied van anti-discriminatie, diversiteit, gelijkheid en de participatie en integratie van minderheden.

Jaco Dagevos

Jaco Dagevos is verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Chris Huinder

Chris Huinder is bestuurssecretaris en hoofd Strategie, Onderzoek en Communicatie bij Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken.

Joanne van der Leun

Joanne van der Leun is hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden, bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zij is daar ook Wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zij studeerde Algemene Sociale Wetenschappen in Utrecht met als specialisatie Stadsstudies. Haar onderzoek richt zich op grootstedelijke vraagstukken en internationale migratie. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde ze in 2001 in de Sociologie. Daarna maakte ze de overstap naar de Criminologie. In Leiden stond ze aan de basis van de Criminologieopleiding (vanaf 2011). Zij is en was betrokken bij een groot aantal vakken rondom Criminologie, Sociologie, Crimmigratie en Mensenhandel. Zij woont in Leiden en heeft verschillende nevenfuncties in het beleid.

Arend Odé

Arend Odé is als onderzoeksmanager werkzaam bij Regioplan te Amsterdam en part time verbonden aan de Sociaal-Ecomomische Raad (SER) .