Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking
Titel
Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking
Prijs
€ 30,99
ISBN
9789089645142
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
106
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Ten geleide 1 Inleiding 1.1 Probleemstelling 1.2 Afbakening van begrippen en de studie 1.3 De strekking van het betoog 2 Ontwikkelingen in (denkbeelden over) economie, overheid en 2.1 Veranderingen in economie, overheid en samenleving 2.2 Invloedrijke ideeën 3 De jaren tachtig 3.1 Beleid van Lubbers I (1982-1986) 3.2 Beleid van Lubbers II (1986-1989) 3.3 Overkoepelend beeld van de jaren tachtig 4 De jaren negentig 4.1 Beleid van Lubbers III (1989-1994) 4.2 Beleid van Kok I (1994-1998) 4.3 Beleid van Kok II (1998-2002) 4.4 Overkoepelend beeld van de jaren negentig 5 De jaren tweeduizend 5.1 Beleid van Balkenende I-III (2002-2007) 5.2 Beleid van Balkenende IV (2007-2010) 5.3 Beleid van Rutte (2010-2012) 5.4 Overkoepelend beeld van de jaren tweeduizend 6 Conclusie 6.1 Veranderende omstandigheden 6.2 Ideeën die (ver)leiden 6.3 Beleidsdenken en beleidsveranderingen 6.4 Discussies over beleid 6.5 Veranderingen in markt, samenleving en overheid Noten Bibliografie
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 17,99

Bart Stellinga

Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking

Het Nederlandse overheidsbeleid op het gebied van privatisering, verzelfstandiging en marktwerking vormde in de jaren tachtig een antwoord op ingrijpende maatschappelijke veranderingen en werd gebaseerd op theorieën uit de economische en bestuurskundige wetenschappen. Deze theorieën draaiden om een herwaardering van de vrije markt en een afwaardering van de overheid. Het vertrouwen dat het beleid tot positieve resultaten zou leiden was groot, en er werd dan ook nooit sterk afgeweken van het ingeslagen pad.

Deze publicatie geeft een overzicht van het Nederlandse beleid en beleidsdenken op het gebied van privatisering, verzelfstandiging en marktwerking van de laatste dertig jaar. De studie is uitgevoerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), op verzoek van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/ Verzelfstandiging Overheidsdiensten van de Eerste Kamer.
€ 30,99
+ Bestel dit boek
Auteur

Bart Stellinga

Bart Stellinga studeerde Politicologie (MSc) en Wijsbegeerte (MA) aan de Universiteit van Amsterdam en is wetenschappelijke medewerker bij de WRR. Van januari 2012 tot mei 2012 was hij als casusonderzoeker voor het 'Parlementair onderzoek naar privatisering/verzelfstandiging van overheidsdiensten' werkzaam bij de Eerste Kamer.