Revoltes in de cultuurkritiek
Titel
Revoltes in de cultuurkritiek
Prijs
€ 19,99
ISBN
9789462982871
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
220
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
13.5 x 21 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Voorwoord 5 Inleiding 11 Deel I Feminisme en postkolonialisme 1. Denken buiten het gewicht van de traditie 25 2. De stilte rond Bertha Mason 41 3. Bertha Mason in Laboewangi 65 Deel II Waarheid en verzoening 4. De waarheid en het onbehagen 85 5. Een jurkje voor Phila Portia Ndwandwe 103 6. Nieuwe leiders en oude vormen 127 Deel III Te veel waarheid is dodelijk voor de kunst 7. De opstand van de dingen 153 8. De vreemdheid van het alledaagse 181 Noten 197 Illustratieverantwoording 207 Bibliografie 209 Index 221

Recensies en Artikelen

Niet alle kunst is geëngageerd, niet alle kunst werkt door in de haarvaten van een maatschappij. Dat hoeft ook niet. Verbeeldingskracht komt in vele vormen. Wie wil weten hoe ze eruitziet wanneer ze bijdraagt aan sociale verandering heeft aan 'Revoltes in de cultuurkritiek' een goede. - Merel Bem, Boekman 113
Rosemarie Buikema bedrijft hoopgevende essayistiek waarin ze kunst en politiek verrassend op elkaar laat inspelen. Door zulke uiteenlopende schrijvers als Louis Couperus, Virginia Woolf en Marlene van Niekerk opnieuw te lezen, laat ze zien hoe verbeeldingskracht de wereld in beweging kan zetten. - Marja Pruis
Revoltes in de cultuurkritiek is een onverschrokken en noodzakelijk pleidooi om de verbeelding weer aan de macht te laten. De auteur toont hoe schrijvers en beeldend kunstenaars in heden en verleden hun esthetisch idioom hebben ingezet om maatschappelijke vernieuwing en politiek verzet voorstelbaar en tastbaar te maken. Een urgent boek. — Joke J. Hermsen

R. Buikema

Revoltes in de cultuurkritiek

In Revoltes in de cultuurkritiek staat de relatie tussen kunst en politieke transitie centraal. Van Virginia Woolf en Louis Couperus, tot aan Marlene van Niekerk en William Kentridge hebben kunstenaars en intellectuelen zich de afgelopen anderhalve eeuw gebogen over de vraag: hoe om te gaan met een erfenis van uitsluiting en onderdrukking. Aan de hand van concrete kunstwerken demonstreert Rosemarie Buikema welke antwoorden op deze vraag geformuleerd zijn. Zij laat zien hoe kunst iets nieuws in gang kan zetten en sociale en culturele verhoudingen duurzaam kan veranderen. Zo kan kunst fungeren als een effectieve vorm van cultuurkritiek. Steeds opnieuw blijkt dat vernieuwingen en omwentelingen in kunst en maatschappij de meeste kans van slagen hebben als zij zich niet als een radicale breuk met het verleden presenteren (revolutie), maar als een proces waarin de kennis over het verleden wordt onderzocht, aangevuld, gecorrigeerd en/of omgebogen (revolte).
€ 19,99
+ Bestel dit boek
Auteur

R. Buikema

Rosemarie Buikema is hoogleraar Kunst, Cultuur en Diversiteit aan de Universiteit Utrecht

Gerelateerde boeken