Sociale (on)zekerheid
Titel
Sociale (on)zekerheid
Subtitel
De voorziene toekomst
Prijs
€ 37,99
ISBN
9789462984608
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
238
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm

Peter van Lieshout (red.)

Sociale (on)zekerheid

De voorziene toekomst

Het debat over de toekomst van de sociale zekerheid stond in de twintigste eeuw in het teken van twee kernvragen: wie komen er aanmerking voor sociale zekerheid en hoe moeten wie die zekerheid precies inrichten? Vanaf eind jaren zeventig komt dit model stevig onder druk te staan. Intussen is het stelsel een stuk soberder geworden en het beslag op de collectieve middelen grofweg gehalveerd. Vanaf eind jaren negentig diende zich een nieuw debat aan. Daarbij ging het om ontwikkelingen in de arbeidsmarkt met grote consequenties voor de sociale zekerheid: internationalisering, automatisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt. In het afgelopen decennium is steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn, of niet meer als zodanig beleefd worden. Het is deze zoektocht die centraal staat in het project 'Toekomst sociale zekerheid'.
Redacteur

Peter van Lieshout

Prof. dr. Peter A.H. van Lieshout is verbonden aan de WRR en werkt als hoogleraar Theorie van de zorg aan de Universiteit van Utrecht. Hij was eerder onder meer onderzoeker bij het Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid en directeur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Daarna was hij werkzaam bij het ministerie van VWS als directeur-generaal Gezondheidszorg en bij het ministerie van SZW als project-directeur-generaal Sociale Zekerheid en Zorg.