Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland
Titel
Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland
Subtitel
Over opvang, integratie en beleid
Prijs
€ 26,99
ISBN
9789462987494
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
276
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 23,99
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Voorwoord 7 De mensen die je ontmoet in een land bepalen je toekomst Bright O. Richards Inleiding 1. Schuivende perspectieven op vluchtelingen 13 Pascal Beckers, Jaco Dagevos, Arend Ode en Karin de Vries Vlucht en aankomst in Nederland 2. Vluchten in het digitale tijdperk 27 De rol van social media bij de vlucht van Syrische asielmigranten Jeanine Klaver, Rianne Dekker en Godfried Engbersen 3. Vrijwilligerswerk: stimulans voor tijdige participatie en integratie? 43 Linda Bakker, Jan Reitsma, Peer Smets, Rene Bekkers, Younes Younes en Charlotte Sederel 4. Opvang van asielzoekers ™ein™f Nederland 65 Wolf Mannens1 Integratie in Nederland 5. Psychiatrische problematiek als belemmering voor integratie en participatie bij vluchtelingen 83 Jose Muller-Dugic en Mario Braakman 6. De erkenning en benutting van beroepskwalif.icaties van vluchtelingen in Nederland 101 Pascal Beckers en Jose Muller 7. Vluchtelingen en onderwijs: knelpunten en oplossingen 117 Albert de Voogd en Mery Redjopawiro 8. Moeizaam aan het werk. Over de arbeidsmarktpositie van statushouders 145 Willem Huijnk en Emily Miltenburg 9. De rol van transnationale netwerken bij sociaal-economische participatie van Somaliers in Nederland 171 Gery Nijenhuis en Ilse van Liempt 10. Eerder ambivalentie dan polarisatie over het vluchtelingenvraagstuk 189 Wouter Mensink en Emily Miltenburg Beleid 11. Vrijwilligerswerk door vreemdelingen: klem tussen botsende beleidsvelden 213 Tesseltje de Lange 12. Integratiebeleid en arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen 229 De efffecten van dertig jaar regelgeving en beleid Ricky van Oers 13. Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 251 Inge Razenberg en Marjan de Gruijter

Pascal Beckers

Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland

Over opvang, integratie en beleid

De onderstaande tekst is niet beschikbaar in het Nederlands en wordt in het Engels weergegeven.
Redacteurs

Jaco Dagevos

Jaco Dagevos is verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Arend Odé

Arend Odé is als onderzoeksmanager werkzaam bij Regioplan te Amsterdam en part time verbonden aan de Sociaal-Ecomomische Raad (SER) .

Karin de Vries

Karin de Vries is universitair docent aan de Faculteit Rechten van de Vrije Universiteit Amsterdam.