Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte

Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), opgericht in 1908, is een filosofisch, wetenschappelijk vaktijdschrift dat oorspronkelijke artikelen publiceert van auteurs uit het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Het ANTW richt zich op een breed scala van deelgebieden, stromingen, discussies en perioden van de filosofie. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces.

Titel
Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
Frequentie

Het ANTW brengt vier nummers per jaar uit:

  • Twee focusnummers. Deze nummers bevatten elk één omvangrijk artikel van een prominente Nederlandse of Vlaamse filosoof (het focusartikel), gevolgd door zes kortere commentaren en een afsluitende repliek van de focusauteur.
  • Eén regulier nummer met onderzoeksartikelen, overzichtsartikelen en congresverslagen.
  • Eén themanummer. Dit nummer bevat ca. zes artikelen rond een tevoren vastgesteld thema. Ieder jaar wordt er aandacht besteed aan een bepaald onderwerp uit de filosofie. Reeds behandelde onderwerpen zijn: Rationele-keuzetheorie, Ethiek en Emoties, Evolutiebiologie en filosofie, Fin de siècle, Dynamische logica, Oneinigheid, Verbeelding, Paradoxen en Identiteit, Politieke filosofie en Liefde.

Alle nummers bevatten verder boekbesprekingen.

ISSN

0002-5275

eISSN

2352-1244

Open Access

ANTW wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Dr. Chantal Bax, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Harmen Ghijsen, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Natascha Kienstra, Universiteit van Tilburg
Dr. Wim de Muijnck, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Katrien Schaubroeck, Universiteit van Antwerpen
Dr. Ronald Tinnevelt, Radboud Universiteit Nijmegen (hoofdredacteur)

Redactiesecretariaat

Artikelen kunt u toezenden aan:

ANTW/Dr. R. Tinnevelt
Radboud Universiteit
Faculty of Law
Montessorilaan 10
6525 HR Nijmegen
Email: r.tinnevelt@jur.ru.nl

Boeken ter recensie - stuur een recensie-exemplaar naar de boekenredacteur:

ANTW, Leen Verheyen, Beekstraat 31, 2140 Borgerhout, België
leen.verheyen@uantwerpen.be

Redactieraad

Dr. Jelle de Boer, Technische Universiteit Delft
Prof. dr. Martin van Hees, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Theo Kuipers, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. mr. dr. Herman Philipse, Universiteit Utrecht
Prof. dr. Heleen Pott, Universiteit Maastricht
Dr. Henk de Regt, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Sabine Roeser, Technische Universiteit Delft
Prof. dr. Han van Ruler, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. Paul van Tongeren, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Guido Vanheeswijck, Universiteit van Antwerpen
Prof. dr. Gertrudis Van de Vijver, Universiteit Gent

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Dit tijdschrift hanteert ‘double-blind peer review’, wat inhoudt dat de specialist die het artikel beoordeelt niet weet wie de auteur is, en de auteur niet weet wie zijn of haar artikel beoordeelt.

Abstracting & Indexing Services
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €277 per jaar (excl. btw)
Particulieren €81 per jaar (incl. btw)
Studenten €58 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €232 per jaar (excl. btw
Particulieren €70 per jaar (incl. btw)
Studenten €49 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl