De Moderne Tijd

De Moderne Tijd

Het tijdschrift De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940 is het orgaan van de Werkgroep De Moderne Tijd en de voortzetting van het tijdschrift De Negentiende Eeuw.

Aims and scope

De Moderne Tijd is een uniek platform voor het interdisciplinaire academisch onderzoek naar de Nederlandse cultuur in brede zin: beeldende kunst, architectuur, literatuur, geschiedenis, muziek. Het tijdschrift biedt een breed scala van toegankelijk geschreven wetenschappelijke artikelen die ook interessant zijn voor een niet-wetenschappelijk leespubliek. Door de periode 1780-1940 te bestrijken kunnen er lange lijnen in de culturele geschiedenis zichtbaar worden gemaakt, zowel van ontwikkeling als van continuïteit. Daarmee wordt de relevantie van een verleden dat inmiddels één of twee eeuwen achter ons ligt, duidelijker. Regelmatig verschijnen er ook interdisciplinaire themanummers. In de rubriek ‘De Boekzaal’ worden recent verschenen boeken door vakgenoten geïntroduceerd en gerecenseerd.

Titel
De Moderne Tijd
Frequentie

Dit tijdschrift verschijnt in 4 nummers per jaar.

ISSN

2588-8277

eISSN

2667-162X

Open Access

De Moderne Tijd wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Babs Boter, Nederlandse Taal & Letterkunde, Vrije Universiteit
Miel Groten, Politieke Geschiedenis, Vrije Universiteit
Rutger Helmers, Muziekwetenschap, University of Amsterdam
Evelien Jonckheere, Letterkunde, Universiteit Antwerpen
Manon van der Mullen, junior conservator, Rijksmuseum
Ben de Pater (redactiesecretaris), Sociale Geografie en Planologie, Universiteit Utrecht
Paul Reef (eindredacteur), Promovendus Cultuur- en Politieke Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
Tom Sintobin, Algemene Cultuurwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen
Leonieke Vermeer, Cultuurgeschiedenis, Universiteit van Groningen
Jeroen van Zanten, Nederlandse Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam

Redactiesecretariaat

Artikelen en voorstellen voor themanummers kunnen per e-mail gestuurd naar de redactiesecretaris:
dr. Ben de Pater, redactie@demodernetijd.nl

Recensie-exemplaren van boeken kunnen worden gestuurd aan:

Paul Reef
Departement GKO, kamernummer 10.11
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

De Moderne Tijd hanteert een double-blind peer review: het artikel wordt anoniem naar de referenten gestuurd en de referenten blijven anoniem voor de auteur.

We trachten auteurs binnen zes weken te informeren of hun artikel voor peer review in aanmerking komt.

Uitgebreide informatie over het beoordelingsproces is te vinden op http://demodernetijd.nl/tijdschrift/peer-review/

Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €179 per jaar (excl. btw)
Particulieren €43 per jaar (incl. btw)
Studenten €31 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €153 per jaar (excl. btw
Particulieren €37 per jaar (incl. btw)
Studenten €26 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl