Gedrag & Organisatie

Gedrag & Organisatie

Gedrag & Organisatie, Tijdschrift voor Sociale, Arbeids- en Organisatiepsychologie is een wetenschappelijk tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse markt. Naast empirische artikelen (gebaseerd op kwantitatief en kwalitatief onderzoek) publiceert Gedrag & Organisatie theoretische uiteenzettingen en overzichtsartikelen. Regelmatig terugkerende onderwerpen in het tijdschrift zijn werving en selectie, leiderschap, duurzame inzetbaarheid, werkdruk, bevlogenheid en burn-out. Daarnaast worden actuele onderwerpen, zoals diversiteit, en de impact van technologie op werknemers, belicht in themanummers,
Gedrag & Organisatie is opgenomen in het ISI Web of Knowledge van Thomson Reuters. Tevens is Gedrag & Organisatie opgenomen in Psycinfo.

Aims and scope

Gedrag & Organisatie beoogt het stimuleren en publiceren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de sociale psychologie en de arbeids- en organisatiepsychologie in Nederland en Vlaanderen. Hiermee wil het bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en aan de verspreiding hiervan naar de praktijk.

Titel
Gedrag & Organisatie
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.

ISSN

0921-5077

eISSN

1875-7235

Open Access

Gedrag & Organisatie wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

dr. Veerle Brenninkmeijer (redactievoorzitter), Universiteit Utrecht
dr. Wim van Breukelen, Universiteit Leiden
dr. Eva Derous, Universiteit Gent
prof. dr. Edwin van Hooft, Universiteit van Amsterdam
dr. Brigitte Kroon, Tilburg University
prof. dr. Dimitri van der Linden, Erasmus Universiteit Rotterdam
dr. Leander van der Meij, Technische Universiteit Eindhoven
dr. Eric Rietzschel, Rijksuniversiteit Groningen
dr. Yvonne van Rossenberg, Radboud Universiteit
dr. Sjir Uitdewilligen, Universiteit Maastricht
prof. dr. Peter Vlerick, Universiteit Gent
dr. Anita de Vries, Universiteit Utrecht
prof. dr. Reinout de Vries, Vrije Universiteit
prof. dr. Tinka van Vuuren, Open Universiteit

Redactiesecretariaat

Gedrag & Organisatie
Universiteit Utrecht
Faculteit Sociale Wetenschappen
t.a.v. mevr. M. (Marieke) van Steijn
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht
GenO@uu.nl

Redactieraad

prof. dr. N. Anderson, University of Bradford
prof. dr. A. Bakker, Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. M.Ph. Born, Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. K. van den Bos, Universiteit Utrecht
prof. dr. K. van Dam, Universiteit Utrecht
prof. dr. C.K.W. De Dreu, Universiteit Leiden
prof. dr. N. Ellemers, Universiteit Utrecht
prof. dr. S. Geurts, Radboud Universiteit
prof. dr. Beate van der Heijden, Radboud Universiteit
prof. dr. K.A. Jehn, Melbourne Business School
prof. dr. J. de Jonge, Technische Universiteit Eindhoven
prof. dr. D. van Knippenberg, Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. M.C.W. Peeters, Universiteit Utrecht/Technische Universiteit Eindhoven
prof. dr. C.G. Rutte, Tilburg University
prof. dr. M.J.D. Schalk, Tilburg University
prof. dr. W.B. Schaufeli, Universiteit Utrecht, KU Leuven
prof. dr. S. Sonnentag, Universität Mannheim
dr. H.O. Steensma, Universiteit Leiden
prof. dr. T. Taris, Universiteit Utrecht
dr. G.C.M. Vermunt, Universiteit Leiden
prof. dr. A.E.M. van Vianen, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. H. de Witte, KU Leuven
prof. dr. F. Zijlstra, Universiteit Maastricht

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Aangeboden manuscripten worden doorgaans door twee reviewers beoordeeld. De redactie beslist mede op advies van de beoordelaars over uiteindelijke plaatsing.

Abstracting & Indexing Services

ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters)
Psycinfo

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Abonnementen

Print en online (2021):
Instellingen €263 per jaar (excl. VAT)
Particulieren €174 per jaar (incl. VAT)
Studenten €91 per jaar (incl. VAT)

Alleen online (2021):
Instellingen €241 per jaar (excl. VAT)
Individuals €147 per jaar (incl. VAT)
Studenten €78 per jaar (incl. VAT)

Één papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl