De Achttiende Eeuw

De Achttiende Eeuw

Het jaarboek De Achttiende Eeuw is vanaf 2017 de opvolger van het gelijknamige tijdschrift, opgericht in 1968, en biedt een zo breed mogelijk beeld van de achttiende eeuw. De Achttiende Eeuw bevat bijdragen op het vlak van de literatuur, architectuur, muziek en kunst, filosofie, religie en andere aspecten van culturele, politieke, sociale en economische geschiedenis van de lange achttiende eeuw (1670-1830), zonder enige geografische beperking.

Aims and scope

Het jaarboek heeft tot doel de lezer op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de achttiende eeuw. Elk nummer bevat een themadossier met een vijftal bijdrages rond een relevant en actueel onderwerp. Daarnaast verschijnen er in elke editie losse bijdragen die de achttiende eeuw op een nieuwe manier belichten. Alle bijdragen zijn van hoge wetenschappelijke kwaliteit, maar steeds geschreven in een vlot leesbare stijl en toegankelijk voor een publiek van niet-specialisten. Onmisbaar voor wie zich interesseert voor de achttiende eeuw!

Titel
De Achttiende Eeuw
Frequentie

De Achttiende Eeuw verschijnt ieder najaar.

ISSN

2589-4617

eISSN

2667-2081

Open Access

Jaarboek De Achttiende Eeuw wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Sarah J. Adams, Universiteit Gent
Elwin Hofman, KU Leuven
Jeannette Kamp, Universiteit Leiden
Christophe Madelein
Angelie Sens, Zuid-Afrikahuis Amsterdam
Marleen de Vries

Redactiesecretariaat

Sarah J. Adams
jaarboek@18e-eeuw.nl

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Naast artikelen kunnen bij gelegenheid ook reviewartikelen worden geplaatst, maar recensies worden niet opgenomen. Bijdragen worden beoordeeld door middel van peer review. De redactie evalueert tevens of de artikelen passen bij het karakter van De Achttiende Eeuw. De jaarlijkse deadline voor het indienen van bijdragen is 1 februari.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €89 per jaar (excl. btw)
Particulieren €38 per jaar (incl. btw)
Studenten €12 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €76 per jaar (excl. btw)
Particulieren €32 per jaar (incl. btw)
Studenten €11 per jaar (incl. btw)

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl