Lampas. Tijdschrift voor Classici

Lampas. Tijdschrift voor Classici

Lampas, tijdschrift voor classici is het Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschrift voor de bestudering van de Grieks-Romeinse Oudheid. Sinds zijn oprichting in 1968 heeft Lampas als doel om een brug te slaan tussen enerzijds het onderzoeksveld en anderzijds docenten, studenten en overige geïnteresseerden in de wereld van de oude Grieken en Romeinen in al haar facetten, inclusief de doorwerking tot in de huidige tijd. Dit resulteert in een grote verscheidenheid aan bijdragen, van origineel onderzoek tot toegankelijke overzichten van de wetenschappelijke stand van zaken, en van themanummers en artikelen over actuele onderwerpen tot vakdidactische bijdragen voor gebruik in de klas.

Aims and scope

From its foundation in 1968 the journal's objective has been to establish a dialogue between academic classicists and those teaching Classics in secondary schools and others interested in the world of the ancient Greeks and Romans in all its aspects, including its reception throughout the centuries. Lampas publishes a large variety of contributions, from original research to overviews of the current state of scholarship in the field, and from thematic issues and articles on current topics of interest to educational contributions suitable for classroom use.

Titel
Lampas. Tijdschrift voor Classici
Frequentie

Lampas verschijnt viermaal per jaar.

ISSN

0165-8204

eISSN

2667-1573

Open Access

Lampas wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

dr. Rutger Allan, Grieks, Vrije Universiteit Amsterdam
dr. Bert van den Berg, Antieke Filosofie, Universiteit Leiden
dr. Jaap-Jan Flinterman, Oude Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam
dr. Mark Heerink, Latijn, Universiteit van Amsterdam en VU Amsterdam
dr. Michiel van der Keur, Latijn
dr. Hugo Koning, Klassieke Talen, Stanislascollege Delft
dr. Suzanne Luger, Klassieke Talen, St. Ignatiusgymnasium Amsterdam, ILO/POWL, Universiteit van Amsterdam
dr. Stephan Mols, Klassieke Archeologie, Radboud Universiteit Nijmegen
dr. Kokkie van Oeveren, Klassieke Talen, St. Ignatius-gymnasium Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, VCN
dr. Remco Regtuit, Grieks, Rijksuniversiteit Groningen
dr. Sofie Remijsen, Oude Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
dr. Rodie Risselada (voorzitter), Latijn, Universiteit van Amsterdam

Redactiesecretariaat

U kunt uw bijdrage ter beoordeling sturen naar de redactiesecretaris via email naar lampas@aup.nl.

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Lampas maakt gebruik van een double blind peer review procedure om ingezonden bijdragen te beoordelen.

Gegeven het beoogde (Nederlandstalige) publiek van Lampas hebben wij een duidelijke voorkeur voor Nederlandstalige bijdragen. Vanwege het internationale karakter van het wetenschappelijke bedrijf worden deze voorafgegaan door een Engelse samenvatting.

Abstracting & Indexing Services

l'Année Philologique

Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €149 per jaar (excl. btw)
Particulieren €46 per jaar (incl. btw)
Studenten €27 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €127 per jaar (excl. btw
Particulieren €39 per jaar (incl. btw)
Studenten €23 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl