Amsterdam University Press
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Aims and scope

De redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) stelt zich tot doel lezers te informeren over theoretische en praktische aspecten van, en ontwikkelingen binnen de accountancy en bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. Daarbij richt zij zich op de op wetenschappelijk niveau opgeleide accountants, controllers en bedrijfseconomen, alsmede op diegenen die door andere opleidingen of beroepsuitoefening professionele belangstelling hebben voor de behandelde onderwerpen. De door auteurs geleverde bijdragen kunnen bestaan uit spontane inzendingen of inzendingen op uitnodiging van de redactie, en omvatten voornamelijk artikelen. Daarnaast kunnen worden opgenomen columns, boekbesprekingen en reacties van lezers.

Een artikel bestaat uit maximaal 5.000 woorden (= ca. 10 pag.). Voor artikelen geldt dat zij moeten voldoen aan de normen die aan een goed MAB-artikel moeten worden gesteld: relevant, heldere structuur, referentie aan literatuur, inbedding in bestaande opvattingen/theorieën en goede leesbaarheid, ook voor niet-wetenschappers. Themanummers bevatten achtergrondartikelen; hiervoor worden auteurs door de redactie uitgenodigd.

De artikelen zijn onderverdeeld in zeven verschillende rubrieken, namelijk: accountantscontrole, externe verslaggeving, management accounting, bestuurlijke informatievoorziening, financieel management, management en organisatie, overige onderwerpen. De redactie streeft er naar in elk nummer van het MAB een artikel van elke rubriek op te nemen.

Auteurs uit zowel Nederland en België kunnen contact opnemen met de redactie. Het MAB is een peer-reviewed VABB (Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand) SHW-erkend tijdschrift met bijdragen in het Nederlands en het Engels.

MAB Special Issue Call for Papers: “The Impact of Mandatory Non-financial Reporting on Corporate Management, Behavior and Performance”.

Titel
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Frequentie

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie verschijnt zes maal per jaar.

ISSN

0924-6304

eISSN

2543-1684

Open Access

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) biedt onmiddellijk Open Access voor alle artikelen, zonder kosten, voor auteurs of lezers, en hoopt daarmee een nuttige bijdrage te leveren aan de accountancy en bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. De kosten voor publicatie worden gedragen door de sponsoren en leden van dit tijdschrift.

Het copyright van MAB artikel blijft bij de auteur en het artikel wordt beschikbaar gesteld aan de lezer onder de voorwaarden van de Creative Commons (CC) licentie. De CC-licentie garandeert dat auteurs gecrediteerd worden voor hun werk en is wereldwijd geldig. Het MAB gebruikt een Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND) licentie. Onder deze licentie is het derden toegestaan werk te downloaden en er exacte kopieën van te delen, maar alleen als zij de auteur naamsvermelding geven. Werken die onder deze licentie verspreid worden mogen op geen enkele manier aangepast of voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Open Access information
Redactie

Prof. Dr. Barbara Majoor, Nyenrode Business Universiteit Amsterdam (voorzitter)
Dr. Chris D. Knoops, Erasmus University Rotterdam (hoofdredacteur)
Prof. Dr. Arnoud Boot, Universiteit van Amsterdam (kernredactie)
Prof. Dr. Willem Buijink, Universiteit Tilburg (kernredactie)
Prof. Dr. Anna Gold, Vrije Universiteit Amsterdam (kernredactie)
Prof. Dr. Tom Groot, Vrije Universiteit Amsterdam (kernredactie)
Prof. Dr. Ralph ter Hoeven, Rijksuniversiteit Groningen (kernredactie)
Prof. Dr. Oscar Van Leeuwen, Vrije Universiteit Amsterdam (kernredactie)
Prof. Dr. Marcel van Rinsum, Erasmus Universiteit Rotterdam (kernredactie)
Prof. Dr. Ir. Paula van Veen-Dirks, Rijksuniversiteit Groningen (kernredactie)
Prof. Dr. Ruud Vergoossen, Nyenrode Business Universiteit (kernredactie)
Prof. Dr. Henk Volberda, Universiteit van Amsterdam (kernredactie)
Prof. Dr. Ed Vosselman, Radboud Universiteit Nijmegen (kernredactie)

Redactiesecretariaat

Mevr. S. Rademaker
Amsterdam Business School
Postbus 15953
1001 NL Amsterdam

Email: mab@aup.nl

Redactieraad

Accountantscontrole

Prof. Dr. Auke de Bos, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. Dr. Joost van Buuren, Nyenrode Business Universiteit Breukelen
Prof. Dr. Roger Dassen, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Peter Eimers, Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Niels van Nieuw Amerongen, Nyenrode Business Universiteit Breukelen
Prof. Dr. Dick de Waard, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Philip Wallage, Vrije Universiteit Amsterdam

Externe verslaggeving

Dr. Rob Boterenbrood, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Arjan Brouwer, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Kees Camfferman, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Reginald Hooghiemstra, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Nancy Kamp-Roelands, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Erik Roelofsen, Rotterdam School of Management
Prof. Dr. Frans van der Wel, Vrije Universiteit Amsterdam

Bestuurlijke informatieverzorging

Dr. Rogier Deumes, Universiteit Maastricht
Prof. Dr. Jim Emanuels, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Edo Roos Lindgreen, Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Ing. Abbas Shahim, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Arco van de Ven, Universiteit van Tilburg
Prof. Dr. Philip Wallage, Vrije Universiteit Amsterdam

Management Accounting

Prof. dr. Michael Corbey, Universiteit van Tilburg
Prof. Dr. Ivo De Loo, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
Prof. Dr. Victor Maas, Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Jeltje van der Meer, Rijksuniversiteit Groningen

Financiering

Prof. Dr. André Dorsman, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Piet Duffhues, Universiteit van Tilburg
Dr. Henk von Eije, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Jeroen Ligterink, Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Ir. Herbert Rijken, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Peter Roosenboom, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. Dr. Patrick Verwijmeren, Erasmus Universiteit Rotterdam

Organisatie en Management
Prof. Dr. Ard-Pieter de Man, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Jaap Paauwe, Universiteit van Tilburg

Overige vakgebieden

Prof. Mr. Adriaan Dorresteijn, Universiteit Utrecht
Dr. Janny Hoekstra, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Mr. Gérard Kampschöer, Universiteit van Amsterdam

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

Abstracting & Indexing Services

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert en bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Print:
€ 95,33 (incl. BTW)

Los papieren nummer: € 33,00 (incl. BTW) - prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland)

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.