Mens & Maatschappij

Mens & Maatschappij

Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, publiceert artikelen representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming, en altijd met een scherp oog voor kwaliteit en maatschappelijke relevantie. Een grondige en opbouwende reviewprocedure is onderdeel van het publicatieproces.

Behalve reguliere nummers verschijnt ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema. Voor 2021 staan twee speciale dubbele issues in de planning over de invloed van de coronacrisis op de Nederlandse samenleving.

In de etalage
In deze terugkerende rubriek worden opvallende internationale publicaties, van Nederlandse wetenschappers en passend binnen de scope, in de kijker gezet. De redactie zet zich ervoor in dat waardevolle bijdragen, eerder gepubliceerd in buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften, ook in het Nederlands beschikbaar zijn en laagdrempelig worden uitgelicht.

Scriptieprijs
Elk jaar reikt de redactie de Mens & Maatschappij Scriptieprijzen uit aan een artikel gebaseerd op een bachelor- en masterscriptie van hoge kwaliteit en met opvallende relevantie voor de sociale wetenschappen. In 2020 won het onderzoek door Lotte van Beers over hoe persoonlijk contact en mediacontact weerslag hebben op houdingen ten opzichte van verschillende migrantengroepen de prijs voor de masterscriptie.

Titel
Mens & Maatschappij
Frequentie

Het tijdschrift heeft 4 nummers per jaar waaronder een themanummer.

ISSN

0025-9454

eISSN

1876-2816

Open Access

Mens en Maatschappij wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Nella Geurts (editorial office), promovendus, Radboud Universiteit Nijmegen.
Prof. dr. Ferry Koster, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. Ineke Maas, Universiteit Utrecht & Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Lonneke van Noije, Sociaal en Cultureel Planbureau
Dr. Inge Sieben, Tilburg University

Redactiesecretariaat

Gelieve manuscripten toe te zenden aan: menm@aup.nl

Gelieve boeken ter bespreking toe te zenden aan:
Inge Sieben
attn. Redactie Mens en Maatschappij
Departement Sociologie
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
The Netherlands

Redactieraad

Prof. dr. P.A. Dykstra, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J. Gierveld, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. M. Junger, Universiteit Twente
Prof. dr. M. Kalmijn, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. C.H. Mulder, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. H. Schijf, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. P.G. Swanborn, Universiteit Utrecht
Prof. dr. W.C. Ultee, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. J.C. Vrooman, Universiteit Utrecht & Sociaal en Cultureel Planbureau

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Mens & Maatschappij publiceert Nederlandstalige artikelen gericht op relevante kwesties voor de Nederlandse samenleving of die Nederland vergelijken met andere landen (een Engelse titel, samenvatting en trefwoorden zijn verplicht). Een artikel kan worden ingediend voor publicatie als het voldoet aan een hoge wetenschappelijke standaard, nog niet eerder is gepubliceerd, en niet elders voor publicatie in het Nederlands is ingediend.

De redactie van het tijdschrift voert de peer-review uit. Elk artikel wordt beoordeeld door alle leden van de redactie. Manuscripten die onvoldoende origineel zijn, wetenschappelijke tekortkomingen hebben, slecht zijn geschreven of die buiten de scope en aim van het tijdschrift vallen, worden afgewezen. Auteurs wier artikelen worden geaccepteerd ontvangen naast eventuele te verwerken verbeterpunten een document met auteursinstructies, waarmee zij hun artikel definitief kunnen afronden. Binnen drie maanden na inlevering van een manuscript ontvangen auteurs bericht van de redactie. Ook ontvangen auteurs een opgemaakt pdf-bestand ter controle waarop binnen een week eventuele in de opmaak ontstane correcties kunnen worden doorgegeven. Tekstaanpassingen zijn in dit stadium niet meer mogelijk.

Abstracting & Indexing Services
Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

1925-2000 is hier online en Open Access beschikbaar
2001-2008 is hier online en Open Access beschikbaar

Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €295 per jaar (excl. btw)
Particulieren €108 per jaar (incl. btw)
Studenten €82 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €247 per jaar (excl. btw
Particulieren €87 per jaar (incl. btw)
Studenten €70 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl