Amsterdam University Press
Mens en Maatschappij

Mens en Maatschappij

Mens en Maatschappij is een Nederlandstalig tijdschrift voor sociale wetenschappen. Het biedt het beste en breedste begrip van de actuele ontwikkelingen binnen de sociale wetenschappen en sociologie. De redactie selecteert artikelen op wetenschappelijke kwaliteit en actualiteit. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces. Naast de reguliere nummers verschijnt ieder jaar een themanummer.

Aims and scope

Het tijdschrift is geen spreekbuis van een bepaalde richting of stroming, maar staat open voor elke bijdrage op wetenschappelijk niveau.

Titel
Mens en Maatschappij
Frequentie

Het tijdschrift heeft 4 nummers per jaar waaronder een themanummer.

ISSN

0025-9454

eISSN

1876-2816

Open Access

Mens en Maatschappij wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na 3 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Nella Geurts, Radboud Universiteit Nijmegen.
Prof. dr. Ferry Koster, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. Ineke Maas, Universiteit Utrecht & Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Lonneke van Noije, Sociaal en Cultureel Planbureau
Dr. Inge Sieben, Tilburg University

Redactiesecretariaat

Gelieve manuscripten toe te zenden aan: menm@aup.nl

Gelieve boeken ter bespreking toe te zenden aan:
Amsterdam University Press
t.a.v. Mens en Maatschappij
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam

Redactieraad

Prof. dr. P.A. Dykstra, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J. Gierveld, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. M. Junger, Universiteit Twente
Prof. dr. M. Kalmijn, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. C.H. Mulder, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. H. Schijf, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. P.G. Swanborn, Universiteit Utrecht
Prof. dr. W.C. Ultee, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. J.C. Vrooman, Universiteit Utrecht & Sociaal en Cultureel Planbureau

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

Peer-reviewproces

Mens en Maatschappij publiceert Nederlandstalige artikelen gericht op relevante kwesties voor de Nederlandse samenleving of die Nederland vergelijken met andere landen (een Engelse titel, samenvatting en trefwoorden zijn verplicht). Een artikel kan worden ingediend voor publicatie als het voldoet aan een hoge wetenschappelijke standaard, nog niet eerder is gepubliceerd, en niet elders voor publicatie in het Nederlands is ingediend. De redactie van het tijdschrift voert de peer-review uit. Elk artikel wordt beoordeeld door alle leden van de redactie. Manuscripten die onvoldoende origineel zijn, wetenschappelijke tekortkomingen hebben, slecht zijn geschreven of die buiten de scope en aim van het tijdschrift vallen, worden afgewezen. Alle auteurs ontvangen een bericht met de opmerkingen van de redactie. Auteurs wiens artikelen worden geaccepteerd ontvangen naast eventuele te verwerken verbeterpunten een document met auteursinstructies, waarmee zij hun artikel definitief kunnen afronden. Binnen drie maanden na inlevering van een manuscript ontvangen auteurs bericht van de redactie. Ook ontvangen auteurs een opgemaakt pdf-bestand ter controle waarop binnen een week eventuele in de opmaak ontstane correcties kunnen worden doorgegeven. Tekstaanpassingen zijn in dit stadium niet meer mogelijk.

Abstracting & Indexing Services
Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Oudere jaargangen:

1925-2000 is online en Open Access beschikbaar via https://ugp.rug.nl/MenM
2001-2008 is online en Open Access beschikbaar via http://en.aup.nl/nl/tijdschriften/back-issues/mens-en-maatschappij.html

Abonnementen

Papier en online (2020):
Instituten €286,73 per jaar (excl. btw)
Particulieren €104,05 per jaar (incl. btw)
Studenten €82,00 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2020):
Instituten €232,25 per jaar (excl. btw)
Particulieren €84,01 per jaar (incl. btw)
Studenten €61,25 per jaar (incl. btw)
Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.