Amsterdam University Press
Nederlandse Taalkunde

Nederlandse Taalkunde

Aims and scope

Het tijdschrift Nederlandse Taalkunde publiceert bijdragen aan de wetenschappelijke studie van de Nederlandse taal in de ruimste zin van het woord. Nederlandse Taalkunde streeft ernaar bijdragen te publiceren vanuit zoveel mogelijk verschillende vakgebieden van de Nederlandse taalkunde en vanuit zoveel mogelijk verschillende benaderingen binnen die vakgebieden. Alle soorten bijdragen (artikelen, squibs en boekbesprekingen) kunnen in het Engels of het Nederlands geschreven zijn. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces.

Titel
Nederlandse Taalkunde
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar.

ISSN

1384-5845

eISSN

2352-1171

Open Access

Nederlandse Taalkunde wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na 3 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Lees hier meer over hoe u een artikel in dit tijdschrift in gold open access kunt publiceren.

Open Access information
Redactie

Dr. M. Beliën, Universiteit leiden
Dr. H. Broekhuis, Meertens Instituut (KNAW)
Prof. dr. T. Colleman, Universiteit Gent
Dr. M. Kluck, Universiteit Groningen
Prof. dr. G. De Sutter, Universiteit Gent
Dr. K. Van Goethem, Université catholique de Louvain
Dr. G.J. Rutten, Universiteit Leiden (voorzitter)

Redactiesecretariaat

Dr. Gert De Sutter
Universiteit Gent
Groot-Brittanniëlaan 45
BE-9000 Gent
E-mail: gert.desutter@ugent.be

Redactie boekbeoordelingen:
Dr. J. Nijen Twilhaar
Email: jan.nijentwilhaar@hu.nl

Redactieraad

Prof. dr. S. Barbiers, Universiteit Leiden
Dr. R. Boogaart, Universiteit Leiden
Prof. dr. N.F.M. Corver, Universiteit Utrecht
Prof. dr. L. Degand, Université catholique de Louvain
Prof. dr. P. Fikkert, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. A. Foolen, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. D. Geeraerts, Katholieke Universiteit Leuven
Prof. dr. V.J.J.P. van Heuven, Universiteit Leiden
Prof. dr. J. Hoeksema, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. M. Hüning, Freie Universität Berlin
Prof. dr. A Neijt, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. J. Rispens, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. H. Smessaert, Katholieke Universiteit Leuven
Prof. dr. R. Vandekerckhove, Universiteit Antwerpen
Prof. dr. A. Verhagen, Universiteit Leiden
Prof. dr. M.J. van der Wal, Universiteit Leiden
Prof. dr. F.P. Weerman, Universiteit van Amsterdam
Dr. J. Zwarts, Universiteit Utrecht

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

Abstracting & Indexing Services
Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier en online (2020):
Instituten €264,34 per jaar (excl. btw)
Particulieren €98,10 per jaar (incl. btw)
Studenten €54,29 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2020):
Instituten €214,11 per jaar (excl. btw)
Particulieren €81,46 per jaar (incl. btw)
Studenten €45,19 per jaar (incl. btw)
Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.