Amsterdam University Press
Pedagogiek

Pedagogiek

Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt:

  • wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen;
  • opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen);
  • boekbesprekingen.
Titel
Pedagogiek
Frequentie

Het tijdschrift Pedagogiek verschijnt drie keer per jaar:

  • Twee reguliere nummers met onderzoeksartikelen, een column, alsmede eventuele forumbijdragen en boekbesprekingen.
  • Eén themanummer. Dit nummer bevat ca. zes artikelen rond een tevoren door de redactie bepaald thema. Recente themanummers waren: De sociale context van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderjongeren in Nederland (2015), 25 jaar kinderrechten: een terugblik en vooruitblik (2014), Onderwijs, levensbeschouwing en het publiek domein (2013), Cultureel-etnische diversiteit in maatschappij en onderwijs (2012) en Vaderschap, rol van vaders in opvoeding van kinderen en diversiteit in vaderschap (2011).
ISSN

1567-7109

eISSN

2468-1652

Open Access

Pedagogiek wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na 1 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactiesecretariaat

Dr. F.B. van Rooij
Universiteit van Amsterdam
Child Development and Education
Postbus 15780
1001 NG Amsterdam
Email: pedagogiek@aup.nl

Redactieraad

dr. Joep Bakker (voorzitter; DB), Radboud Universiteit
dr. Henny Bos (DB), Universiteit van Amsterdam
dr. Eddie Denessen, Radboud Universiteit
prof. dr. Doret de Ruyter, Vrije Universiteit
dr. Lisette Hornstra, Universiteit Utrecht
dr. Jan Lenders, Radboud Universiteit
prof. dr. Jan Masschelein, KU Leuven
prof. dr. Louis Tavecchio, Universiteit van Amsterdam
dr. Bruno Vanobbergen, Universiteit Gent
dr. Floor van Rooij (DB), Universiteit van Amsterdam
prof. dr. Wiel Veugelers, Universiteit voor Humanistiek

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

This journal follows the best practices in the ethics of scholarly publishing stated in the COPE's (Committee on Publication Ethics) Code of Conduct and Guidelines for all parties involved: Authors, Editors, Reviewers, and the Publisher.

Abonnementen

Papier en online (2018):

Instituten €170,89 per jaar (incl. btw)
Particulieren €64,85 per jaar (incl. btw)
Studenten €53,62 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2018):

Instituten €160,38 per jaar (incl. btw)
Particulieren €61,44 per jaar (incl. btw)
Studenten €56,59 per jaar (incl. btw)
Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.

Klik hier voor de lijst met abonnementsprijzen voor 2017.