Pro Memorie

Pro Memorie

Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden bevat naast artikelen over de rechtsgeschiedenis van de oude Nederlanden en de voormalige overzeese gebieden van Nederland en België ook recensies, interviews, necrologieën en biografieën van belangrijke rechtshistorici uit het Nederlandse taalgebied.

Aims and scope

Het werkterrein van Pro Memorie sluit aan bij dat van de Stichting Oud-Vaderlands Recht, maar doordat het tijdschrift zich nadrukkelijk ook op de zuidelijke Nederlanden richt, beslaat het een ruimer gebied. Het staat wel open voor studies op het terrein van het gerecipieerde geleerde recht, maar bevat geen bijdragen betreffende het Romeinse en het canonieke recht behalve als deze direct betrekking hebben op de Nederlanden.

Titel
Pro Memorie
Frequentie

Pro Memorie verschijnt in 2 afleveringen per jaargang.

ISSN

1566-7146

eISSN

2667-1611

Open Access

Pro Memorie wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

prof.dr. Bram Van Hofstraeten, Universiteit Maastricht, hoofdredacteur
dr. Paul Brood, Nationaal Archief Den Haag, redactiesecretaris

Redactiesecretariaat

Dr. Paul Brood, redactiesecretaris
E-mail: p.brood@planet.nl

Redactieraad

prof.em.dr. A.M.J.A. Berkvens, Universiteit van Maastricht
prof.em.dr. C.M. Cappon, Universiteit van Amsterdam
prof.dr. D. De ruysscher, Vrije Universiteit Brussel
prof. dr. W. Druwé, Katholieke Universiteit Leuven
prof.em.dr. B.C.M. van Erp-Jacobs, Universiteit Tilburg
prof.dr. D. Heirbaut, Universiteit Gent
mr. V.J.M. van Hoof, Radboud Universiteit Nijmegen
prof.dr.mr. H. de Jong, Vrije Universiteit Amsterdam
prof.dr. G. Martyn, Universiteit Gent
dr.mr. J.M. Milo, Universiteit Utrecht
prof.em.mr. P.L. Nève, Universiteit Tilburg en Radboud Universiteit Nijmegen, erelid
prof.dr. E. Put, Katholieke Universiteit Leuven en Rijksarchief Leuven
prof. dr. C.H. van Rhee, Universiteit Maastricht
prof.dr. L.H.J. Sicking, Vrije Universiteit Amsterdam/Universiteit Leiden
dr. I. Van Hulle, Universiteit Tilburg

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Amsterdam University Press and this journal endorse the COPE (Committee on Publication Ethics) guidelines and will pursue cases of suspected research and publication misconduct (e.g. falsification, unethical experimentation, plagiarism, inappropriate image manipulation, redundant publication). Our full Publication Ethics and Malpractice Statement can be consulted here.

Back issues
Back issues
Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €139 per jaar (excl. btw)
Particulieren €46 per jaar (incl. btw)
Studenten €27 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €119 per jaar (excl. btw
Particulieren €39 per jaar (incl. btw)
Studenten €23 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl