Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden

Queeste is een internationaal en meertalig tijdschrift op het gebied van de middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden (tot 1600). Het wil recht doen aan de meertaligheid van deze regio door niet enkel aandacht te besteden aan Nederlandstalige literatuur, maar ook ruimte te bieden voor de bestudering van teksten in het Frans, Duits, Engels of Latijn. Ook teksten die niet tot de literaire canon worden gerekend, kunnen in het tijdschrift aan bod komen.
De beoordeling van de inzendingen gebeurt via double-blind peer review.
De afgelopen jaren verschenen themanummers als: Synthese. Een meertalig themanummer naar aanleiding van «Stemmen op schrift» (2006/1), Wonder groet. Het wonderbaarlijke in Middelnederlandse teksten (2007/1), Tweespraak. Het continuüm van Middelnederlandse literatuur en Latinitas (2008/1), Reynaert Abroad. «Van den vos Reynaerde» in international perspective (2011/1).

Titel
Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden
Frequentie

Queeste verschijnt in 2 nummers per jaargang

ISSN

0929-8592

eISSN

2667-1689

Open Access

Queeste wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Bram Caers (redactiesecretaris) Universiteit Leiden
Frank Brandsma (recensiecoördinator) Universiteit Utrecht
Elisabeth de Bruin Universiteit Anwerpen
Alisa van de Haar Universiteit Leiden
Geert van Iersel Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Kees Schepers Universiteit Anwerpen
Dirk Schoenaers Universiteit Leiden

Redactiesecretariaat

Artikelen kunnen voor beoordeling worden gestuurd aan:

Bram Caers
bram.caers@uantwerpen.be

Redactieraad

Wim van Anrooij Universiteit Leiden
Adrian Armstrong Queen Mary University of London
Bart Besamusca Universiteit Utrecht
André Bouwman Universiteit Leiden
Godfried Croenen University of Liverpool
Karina van Dalen-Oskam Huygens ING / Universiteit van Amsterdam
Carla Dauven-van Knippenberg Universiteit van Amsterdam
Jan Dumolyn Universiteit Gent
Marjolein Hogenbirk Universiteit van Amsterdam
Hermina Joldersma University of Calgary
Katell Lavéant Universiteit Utrecht
Thom Mertens Universiteit Antwerpen
Nicola Morato Université de Liège
Johan Oosterman Radboud Universiteit Nijmegen
Herman Pleij Universiteit van Amsterdam
Dieuwke van der Poel Universiteit Utrecht
Bart Ramakers Rijksuniversiteit Groningen
Remco Sleiderink Universiteit Antwerpen
Helmut Tervooren Universität Duisburg-Essen
Ed van der Vlist Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Paul Wackers Universiteit Utrecht
Geert Warnar Universiteit Leiden
Frank Willaert Universiteit Antwerpen

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Dit tijdschrift hanteert ‘double-blind peer review’, wat inhoudt dat de specialist die het artikel beoordeelt niet weet wie de auteur is, en de auteur niet weet wie zijn of haar artikel beoordeelt.

Back issues
Back issues
Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €149 per jaar (excl. btw)
Particulieren €41 per jaar (incl. btw)
Studenten €27 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €127 per jaar (excl. btw
Particulieren €35 per jaar (incl. btw)
Studenten €23 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl