Taal en Tongval

Taal en Tongval

Taal & Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken zoals geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Verder mogen daarbij ook alle aspecten van de menselijke taal aan de orde komen. Het blad staat zowel open voor empirisch werk als voor studies die een verbinding leggen tussen taalvariatie en theoretische taalkunde.

Taal & Tongval publiceert bijdragen in het Nederlands, Engels, en Duits. In bepaalde gevallen kunnen ook artikelen in ander talen in overweging genomen worden, zoals Fries, Afrikaans, en Frans. Alle artikelen worden onderworpen aan een dubbelblind peer-reviewproces.

Het tijdschrift bestaat sinds 1949, en is sinds 2011 beschikbaar in open access.

Titel
Taal en Tongval
Frequentie

Taal & Tongval verschijnt tweemaal per jaar.

ISSN

0039-8691

eISSN

2215-1214

Open Access

Taal & Tongval wordt gepubliceerd in gold open access met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0). Er zijn geen kosten voor auteurs voor de publicatie van hun artikel in open access.

fryskeakademy klein

Meertens Instituut

university foundation

Open Access information
Redactie

Prof. dr. Dirk Geeraerts, KU Leuven (dirk.geeraerts@arts.kuleuven.be)
Prof. dr. Antal van den Bosch, Meertens Instituut (antal.van.den.bosch@meertens.knaw.nl)
Prof. dr. Roeland van Hout, Radboud Universiteit Nijmegen (R.v.Hout@let.ru.nl)
Prof. dr. Anne Breitbarth, Universiteit Gent (anne.breitbarth@ugent.be)
Dr. Jan Nijen Twilhaar, Hogeschool Utrecht (jan.nijentwilhaar@hu.nl)
Prof. dr. Wim Vandenbussche, Vrije Universiteit Brussel (wvdbussc@vub.ac.be)
Prof. dr. Gunther De Vogelaer, Universität Münster (gunther.devogelaer@uni-muenster.de)

Redactiesecretariaat

Gunther De Vogelaer
Email: gunther.devogelaer@uni-muenster.de

Redactieraad

Prof. dr. Peter Auer, Universität Freiburg, Duitsland
Prof. dr. Sjef Barbiers, Meertens Instituut
Prof. dr. Hans Bennis, Meertens Instituut
Prof. dr. Timothy Colleman, Universiteit Gent
Prof. dr. Norbert Corver, Universiteit Utrecht
Prof. dr. Magda Devos, Universiteit Gent
Prof. dr. Luk Draye, KU Leuven
Prof. dr. Mirjam Ernestus, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Ben Hermans, Meertens Instituut
Dr. Nana Haug Hilton, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. Joachim Herrgen, Deutscher Sprachatlas, Duitsland
Prof. dr. Frans Hinskens, Meertens Instituut
Prof. dr. Jürgen Jaspers, Université Libre de Bruxelles
Prof. dr. Willy Van Langendonck, KU Leuven
Prof. dr. Alexandra Lenz, Universität Wien, Oostenrijk
Prof. dr. Jozef Van Loon, Universiteit van Antwerpen
Prof. dr. Pieter van Reenen, Meertens Instituut
Prof. dr. Dieter Stellmacher, Universität Göttingen, Duitsland
Prof. dr. Jos Swanenberg, Tilburg University
Prof. dr. Johan Taeldeman, Universiteit Gent
Prof. dr. Reinhild Vanderkerckhove, Universiteit Antwerpen
Dr. Hans Vandevelde, Fryske Akademy
Prof. dr. Jacques Van Keymeulen, Universiteit Gent
Prof. dr. Arjen Versloot, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Marijke van der Wal, Universiteit Leiden
Prof. dr. Fred Weerman, Universiteit van Amsterdam

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Dit tijdschrift hanteert 'double blind peer review' voor de selectie van artikelen. Bij aanlevering van een artikel voor het tijdschrift wordt uitgegaan van een origineel, hoogwaardig onderzoeksartikel.

Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier (2021):
Instituten €128 per jaar (excl. btw)
Particulieren €68 per jaar (incl. btw)
Studenten €37 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl