Tijdschrift voor Genderstudies

Tijdschrift voor Genderstudies

Het Tijdschrift voor Genderstudies is een forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. Het ontleent haar engagement aan de verschillende feministische tradities. Het tijdschrift publiceert artikelen over gendervraagstukken vanuit alle relevante disciplines die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan, of interventies plegen in debatten over gender en intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift beoogt een interdisciplinair medium te zijn en te opereren op het kruispunt van de maatschappij-, de cultuur-, de geestes-, de gezondheids- en de natuurwetenschappen en heeft een samenwerkingsverband met de Nederlandse Onderzoekschool Genderstudies (NOG)

Titel
Tijdschrift voor Genderstudies
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar

ISSN

1388-3186

eISSN

2352-2437

Open Access

Tijdschrift voor Genderstudies wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0). Lees hier meer over hoe u een artikel in dit tijdschrift in gold open access kunt publiceren.

Open Access information
Redactie

Dr. Sherria Ayuandini, Universiteit van Amsterdam
Dr. Tuba Bircan, Vrije Universiteit Brussel
Dounia Bourabain, promovendus, Vrije Universiteit Brussel
Barbara Cueto, promovendus, Universiteit van Amsterdam
Drs. Freda Dröes (beeldredactie)
Stijn Heyvaert
Miriam Wickham, promovendus, Universiteit Utrecht
Dr. Josephine Hoegaerts, University of Helsinki
Dr. Looi van Kessel (redactievoorzitter), Universiteit van Leiden
Dr. Fleur van Leeuwen (redactievoorzitter), Bogaziçi University Istanbul & Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
Dr. Amal Miri, Universiteit Gent
Dr. Marijke Naezer
Dr. Petra Verdonk, Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Sophie Withaeckx, Vrije Universiteit Brussel
Edwina Wong, promovendus, Rijksuniversiteit Groningen

Redactiesecretariaat

Stijn Heyvaert, M.A.
Email: tvgarchief@gmail.com

Redactieraad
 • Arina Angerman
 • Barbara van Balen (BvB consultancy)
 • Yvonne Benschop (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Liesbeth Bervoets (Universiteit van Amsterdam)
 • Berna Toprak (Women Inc)
 • Iris Bogaers
 • Mineke Bosch (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Maayke Botman (Oranje Fonds)
 • Marieke van den Brink (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Rosemarie Buikema (Universiteit Utrecht)
 • Marielle Cloïn (Universiteit Tilburg)
 • Gily Coene (Vrije Universiteit Brussel, België)
 • Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Freda Dröes (Onderzoeksbureau Levensbeschouwing en Cultuur)
 • Stefan Dudink (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Vincent Duindam (Universiteit Utrecht)
 • Susan van der Graaf (zelfstandig financieel adviseur)
 • Alkeline van Lenning (Universiteit van Tilburg)
 • Chia Longman (Universiteit Gent, België)
 • Amade M’Charek (Universiteit van Amsterdam)
 • Janneke van Mens-Verhulst (Universiteit voor Humanistiek Utrecht)
 • Ilja Mottier (oud-ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 • Anne-Claire Mulder (Protestantse Theologische Universiteit Groningen)
 • Renée Römkens (Atria)
 • Joke Swiebel (oud-Europarlementariër en publicist mensenrechtenbeleid)
 • Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek Utrecht
 • Veronica Vasterling (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Els Veenis (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 • Judith Vega (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Petra de Vries (Universiteit van Amsterdam)
Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Hoewel Nederlands/Vlaams de voorkeurstaal is, zijn Engelstalige bijdragen niet uitgesloten. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en biedt wetenschappelijke artikelen en daarnaast ook interviews, boekrecensies, discussiedossiers en opiniërende artikelen.

Artikelen worden dubbelblind beoordeeld door externe deskundigen.

Abstracting & Indexing Services
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €268 per jaar (excl. btw)
Particulieren €74 per jaar (incl. btw)
Studenten €49 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €224 per jaar (excl. btw
Particulieren €61 per jaar (incl. btw)
Studenten €41 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl

Bijdrage als vriend

In deze periode van dalende abonnementsinkomsten onder meer vanwege de Open Access discussie hebben wij onze vrienden en vriendinnen extra hard nodig.

Gun ons daarom uw donatie op bankrekening NL76INGB0004963888 t.n.v. Stichting Tijdschrift voor Vrouwenstudies te Amsterdam.

Het Tijdschrift voor Genderstudies heeft een ANBI beschikking waardoor geven nu veel voordeliger is. Giften aan het Tijdschrift vallen onder het belastingregime van de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Er zijn ook speciale belastingvoordelen als het Tijdschrift een legaat of een schenking ontvangt.