Tijdschrift voor HRM

Tijdschrift voor HRM

Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen theorie en praktijk, tussen kennis en beleid. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het human resource management in Nederland en Vlaanderen. Wij doen dat door het publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen. Deze worden opgeslagen in een database, die het hart vormt van de website van het Tijdschrift voor HRM. De database bevat meer dan 500 items.

De meeste artikelen in het Tijdschrift voor HRM worden geschreven door wetenschappers, onderzoekers en adviseurs. Bij de selectie is relevantie voor de beroepspraktijk een belangrijk criterium.

De artikelen zijn toegankelijk geschreven met een populair wetenschappelijke toonzetting. Er is altijd sprake van een stevig onderzoeksfundament; soms theoretisch, veelal op empirisch wetenschappelijk onderzoek. Maar altijd degelijk onderbouwd. De artikelen zijn peer reviewed. Ze zijn gericht op HR-professionals in de beleidspraktijk en studenten HRM.

IngentaConnect bevat de jaargangen 21 en verder. Oudere jaargangen kunnen worden gevonden op de website van Tijdschrift voor HRM.

Titel
Tijdschrift voor HRM
eISSN

1388-1302

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek