Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken.

TNTL is een gerenommeerd tijdschrift binnen de academische discipline van de neerlandistiek. TNTL wordt vanaf de eerste aflevering in 1881 uitgegeven onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Met ingang van de 137ste jaargang in 2021 is TNTL opgenomen in het fonds van Amsterdam University Press.

Het tijdschrift richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde en diachrone aspecten van taalvariatie in het (hedendaagse) Nederlands, alsmede over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. TNTL neemt artikelen in het Nederlands en Engels op. Ze zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken, wat onder meer impliceert dat behalve naar wetenschappelijke diepgang ook gestreefd wordt naar leesbaarheid. Naast onderzoeksartikelen en boekbeoordelingen bevat het tijdschrift de rubriek ‘Vondsten en vergezichten’, waarin ruimte is voor kortere bijdragen die niet primair vertrekken vanuit een onderzoeksvraag maar gebaseerd zijn op een interessante ontdekking of meer opiniërend of essayerend van aard zijn. Ook recensieartikelen vallen hieronder.

Titel
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. Een aflevering bevat gemiddeld drie artikelen en met enige regelmaat verschijnt er een themanummer.

ISSN

0040-7550

eISSN

2212-0521

Open Access

TNTL (*Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na 3 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

De redactie van TNTL wordt gevormd door taal- en letterkundigen uit Nederland en Vlaanderen. De boekbeoordelingen worden ook online gepubliceerd op het Platform Boekbeoordelingen. De redactie hiervan wordt gevormd door promovendi en studenten van researchmasteropleidingen.

Dr. Sarah Beeks, Letterkunde 20e en 21e eeuw, Universiteit van Amsterdam
Dr. Jeroen Dera, Letterkunde 20e en 21e eeuw, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Lieke van Deinsen, Letterkunde 16e en 17e eeuw, Katholieke Universiteit Leuven
Dr. Kornee van der Haven, Letterkunde 18e en 19e eeuw, Universiteit Gent
Dr. Mike Kestemont (webredactie), Universiteit Antwerpen
Dr. Freek Van de Velde, Taalkunde en lexicografie, Katholieke Universiteit Leuven
Dr. Hans Van de Velde, Taalkunde en lexicografie, Fryske Akademy & Universiteit Utrecht
Dr. Martine Veldhuizen, Letterkunde middeleeuwen, Universiteit Utrecht
Dr. Fred Weerman, Taalkunde en lexicografie, Universiteit van Amsterdam
Dr. Marc van Zoggel (redactiesecretaris), Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Redactiesecretariaat

Redactiesecretaris: Marc van Zoggel
Adres: Huygens Instituut der KNAW, Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam
E-mail: redactiesecretaris@tntl.nl

Platform Boekbeoordelingen: Nikki Spoelstra
E-mail: boekbeoordelingen@tntl.nl.

Redactieraad

Dr. B. Besamusca (Utrecht)
Dr. L.M.E.A. Cornips (Amsterdam)
Dr. P. Couttenier (Antwerpen)
Dr. D. De Geest (Leuven)
Dr. R. Howell (Madison, WI)
Dr. M. Hüning (Berlijn)
Dr. A.B.G.M van Kalmthout (Amsterdam)
Dr. M. Kemperink (Groningen)
Dr. J. Konst (Berlijn)
Dr. E.J. Krol (Praag)
Dr. M. van Oostendorp (Amsterdam)
Dr. H.-J. Schiewer (Freiburg)
Dr. A. van Strien (Amsterdam)
Dr. M. Van Vaeck (Leuven)
Dr. B. Vervaeck (Leuven)
Dr. R. Willemyns (Brussel)

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

TNTL publiceert artikelen op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Elk artikel wordt na binnenkomst door de redactie getoetst op wetenschappelijke geschiktheid en op aansluiting bij de focus en missie van het tijdschrift. Indien de redactie van mening is dat een artikel in aanmerking komt voor peer review, worden twee (anonieme) externe beoordelaars aangezocht om een beoordelingsrapport te schrijven. Op basis van deze rapporten besluit de redactie een ingediend artikel ofwel af te wijzen, ofwel te accepteren voor publicatie onder de voorwaarde dat eventuele opmerkingen en suggesties van de beoordelaars worden verwerkt in een herziene versie.

Back issues
Back issues
Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €199 per jaar (excl. btw)
Particulieren €67 per jaar (incl. btw)
Studenten €43 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €170 per jaar (excl. btw
Particulieren €46 per jaar (incl. btw)
Studenten €37 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl