Trajecta. Religion, Culture and Society in the Low Countries

Trajecta. Religion, Culture and Society in the Low Countries

Trajecta. Religion, Culture and Society in the Low Countries publiceert peer reviewed artikelen over de historische dynamiek tussen religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden en het gerelateerde erfgoed. Het tijdschrift besteedt aandacht aan alle confessionele en religieuze tradities die in de geschiedenis van de Nederlanden en de (voormalige) koloniën een rol hebben gespeeld. Vanaf 2019 focust Trajecta zich vooral op de moderne geschiedenis van religie (christendom, jodendom, islam en ‘nieuwe’ religies) en op transformatieprocessen daaromtrent.

Trajecta wordt gepubliceerd in samenwerking met KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, HDC Centre for Religious History aan de Vrije Universiteit Amsterdam, het Katholiek Documentatie Centrum aan de Radboud Universiteit Nijmegen (KDC) en het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland aan de Theologische Universiteit Kampen (ADC).

Titel
Trajecta. Religion, Culture and Society in the Low Countries
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar.

ISSN

0778-8304

eISSN

2665-9484

Open Access

Vanaf 2020 wordt Trajecta. Religion, Culture and Society in “Diamond Open Access” uitgegeven volgens het Subscribe to Open model. Dankzij de steun van de abonnees en sponsoren zijn alle artikelen in het tijdschrift vrij toegankelijk via de the Creative Commons license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Prof. dr. Kim Christiaens, KU Leuven. Directeur KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, 1750-heden.

Prof. dr. George Harinck, Vrije Universiteit Amsterdam / Theologische Universiteit Kampen. Directeur Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde kerken in Nederland (voorzitter).

Dr. Hans Krabbendam, Radboud Universiteit Nijmegen. Directeur Katholiek Documentatie Centrum.

Prof. dr. Umar Ryad, KU Leuven.

Dr. Kristien Suenens, KU Leuven.

Dr. Bart Wallet, Vrije Universiteit Amsterdam / Universiteit van Amsterdam. Directeur HDC Centre for Religious History.

Redactiesecretariaat

Koos-jan de Jager MA, Vrije Universiteit Amsterdam.
Manuscripten kunt u toesturen aan: j.j.de.jager@vu.nl

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Artikelen die betrekking hebben op de moderne geschiedenis en erfgoed van religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden kunnen ter publicatie aan de redactiesecretaris worden aangeboden (maximum 7.000 woorden excl. voetnoten). Bijdragen worden bij voorkeur ingediend in het Engels; Nederlands is ook mogelijk. Zie de auteursinstructies voor meer informatie.
De beoordeling van de kopij geschiedt door double blind peer review door twee referenten. Trajecta wil een leesbaar wetenschappelijk tijdschrift zijn en ook niet‐specialisten boeien. Daarom wordt een artikel beoordeeld op de wetenschappelijke inhoud, maar ook op de leesbaarheid. Illustraties zorgen ervoor dat het artikel op een visueel aantrekkelijke manier kan verschijnen.

Abstracting & Indexing Services

ATLA - Religion Database
Historical Abstracts
EBSCOHOST

Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Trajecta Portal

Abonnementen

Met een abonnement steunt u dit Open Access tijdschrift

Papier en online (2021):
Instituten €185 per jaar (excl. btw)
Particulieren €47 per jaar (incl. btw)
Studenten €34 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €155 per jaar (excl. btw
Particulieren €35 per jaar (incl. btw)
Studenten €29 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl