Tijdschift voor Arbeidsvraagstukken

Tijdschift voor Arbeidsvraagstukken

Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA) besteedt vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek aandacht aan vraagstukken betreffende de arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Het tijdschrift publiceert al sinds 1985 artikelen die wetenschappelijk onderbouwd, actueel en beleidsgericht zijn. Naast onderzoeksartikelen (inclusief casestudies en literatuurstudies) biedt het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken plaats aan opiniërende artikelen (essays), onderzoeksnotities, columns en boekbesprekingen op het terrein van arbeidsvraagstukken in Nederland en Vlaanderen.

Titel
Tijdschift voor Arbeidsvraagstukken
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar

ISSN

0169-2216

eISSN

2468-9424

Open Access

Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Prof. dr. R. Batenburg, NIVEL/Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. P. van Echtelt, Sociaal en Cultureel Planbureau
Dr. R. Gerards, ROA, Maastricht University
Prof. dr. ir. T. van der Lippe, Universiteit Utrecht
Prof. dr. P. Peters, Nyenrode Business Universiteit
Dr. J. Sanders, Hogeschool Arnhem-Nijmegen/TNO
Dr. R.L.J. Schouteten (voorzitter), Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. W. Smits, CBS/Maastricht University
Dr. L. Vermeerbergen, Radboud Universiteit Nijmegen/KU Leuven
Dr. R. Wielers (redactiesecretaris), Rijksuniversiteit Groningen

Redactiesecretariaat

Redactiesecretaris: Dr. R. Wielers
Vragen aan de redactie kunt u mailen naar: redactietva@gmail.com.

Boekenredactie:
dr. Patricia van Echtelt
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Postbus 16164
2500 BD Den Haag
E-mail: p.van.echtelt@scp.nl

Redactieraad

Prof. dr. J. Benders
Prof. dr. S. Dhondt
Prof. dr. E. de Gier
Dr. A. Glebbeek
Prof. dr. E. Henderickx
Prof. dr. G. Van Hootegem
Dr. E. Josten
Dr. I. Marx,
Dr. A. van Putten
Prof. dr. J. Schippers
Dr. C.J. Vos
Prof. dr. M.H.J. Wolbers

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Manuscripten dient men als word-bestand en via e-mail toe te zenden aan de redactiesecretaris: redactietva@gmail.com.

Artikelen worden door drie reviewers anoniem beoordeeld (double-blind peer review). De auteurs ontvangen na de peer-review een samengesteld eindoordeel. Een nieuwe versie van een bijdrage naar aanleiding van het toegestuurde eindoordeel dient vergezeld te gaan van een document waarin wordt aangegeven hoe de opmerkingen uit het eindoordeel zijn verwerkt. Een maand na publicatie van de bijdrage kunnen auteurs een pdf-bestand van hun bijdrage opvragen bij de redactiesecretaris.

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Abonnementen

Print en online (2021):
Instellingen €298 per jaar (excl. BTW)
Particulieren €218 per jaar (incl. BTW)

Alleen online (2021):
Instellingen €259 per jaar (excl. BTW)
Particulieren €189 per jaar (incl. BTW)

Één papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl